Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 60
250N 026
500N 286218906684
1TR 4871
2,5TR 79419712225685008733390218809331371
5TR 7626659203
10TR 74567
40TR 81910
ĐB
198646
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,5,1 0 3
7,2,7 1 9,0
6,2 2 6,2,1
3,9,0 3 3
8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 0
2,6,4 6 0,2,6,7
6 7 1,1
8 4
1 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 78
250N 844
500N 435595813310
1TR 4564
2,5TR 07107933725673834759098786615926561
5TR 6456168016
10TR 88002
40TR 32943
ĐB
639263
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,2
8,6,6 1 0,6
7,0 2
4,6 3 8
4,6 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,9
1 6 4,1,1,3
0 7 8,2,8
7,3,7 8 1
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 43
250N 296
500N 439743924100
1TR 3601
2,5TR 94462104731478411641642790667394335
5TR 5580999954
10TR 53231
40TR 45567
ĐB
102215
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,9
0,4,3 1 5
9,6 2
4,7,7 3 5,1
8,5 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4
9 6 2,7
9,6 7 3,9,3
8 4
7,0 9 6,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 30/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 47
250N 640
500N 725563246035
1TR 0534
2,5TR 44932319160950551798996526850091403
5TR 4637297357
10TR 51800
40TR 01403
ĐB
191725
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,0 0 5,0,3,0,3
1 6
3,5,7 2 4,5
0,0 3 5,4,2
2,3 4 7,0
Chục Số Đơn vị
5,3,0,2 5 5,2,7
1 6
4,5 7 2
9 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 23/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 64
250N 455
500N 831437985450
1TR 3847
2,5TR 58832983423680360944812816468017007
5TR 5331487912
10TR 62423
40TR 82229
ĐB
297652
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
8 1 4,4,2
3,4,1,5 2 3,9
0,2 3 2
6,1,4,1 4 7,2,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0,2
6 4
4,0 7
9 8 1,0
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 16/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 10
250N 767
500N 612081583260
1TR 2165
2,5TR 58443491551865693869717940457830804
5TR 8377632076
10TR 78952
40TR 09668
ĐB
418301
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,6 0 4,1
0 1 0
5 2 0
4 3
9,0 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5 5 8,5,6,2
5,7,7 6 7,0,5,9,8
6 7 8,6,6
5,7,6 8
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 09/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 24
250N 668
500N 643925111356
1TR 3888
2,5TR 88941379036848191741679963835126967
5TR 8497940214
10TR 80818
40TR 54452
ĐB
793263
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
1,4,8,4,5 1 1,4,8
5 2 4
0,6 3 9
2,1 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 6,1,2
5,9 6 8,7,3
6 7 9
6,8,1 8 8,1
3,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755