Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/08/2022

Kết quả xổ số Gia Lai - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 43
250N 482
500N 464424796395
1TR 8794
2,5TR 48054996863211252197591831796593960
5TR 6144810473
10TR 48882
40TR 30413
ĐB
109970
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
1 2,3
8,1,8 2
4,8,7,1 3
4,9,5 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4
8 6 5,0
9 7 9,3,0
4 8 2,6,3,2
7 9 5,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 80
250N 103
500N 602288338705
1TR 1712
2,5TR 28509646164350835498981323931246537
5TR 2786977191
10TR 37548
40TR 15114
ĐB
387926
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,5,9,8
9 1 2,6,2,4
2,1,3,1 2 2,6
0,3 3 3,2,7
1 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5
1,2 6 9
3 7
0,9,4 8 0
0,6 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 83
250N 059
500N 254620811590
1TR 7183
2,5TR 42981689144647904551138374507131928
5TR 5461647084
10TR 36774
40TR 90977
ĐB
202672
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
8,8,5,7 1 4,6
7 2 8
8,8 3 7
1,8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,1
4,1 6
3,7 7 9,1,4,7,2
2 8 3,1,3,1,4
5,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 33
250N 078
500N 515475435688
1TR 3058
2,5TR 65070604981394786961519884307518167
5TR 6276500065
10TR 05873
40TR 71600
ĐB
007367
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
6 1
2
3,4,7 3 3
5 4 3,7
Chục Số Đơn vị
7,6,6 5 4,8
6 1,7,5,5,7
4,6,6 7 8,0,5,3
7,8,5,9,8 8 8,8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 37
250N 495
500N 748712024800
1TR 1004
2,5TR 40760579720702855694799565521467495
5TR 6645505067
10TR 73903
40TR 20465
ĐB
866200
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,0 0 2,0,4,3,0
1 4
0,7 2 8
0 3 7
0,9,1 4
Chục Số Đơn vị
9,9,5,6 5 6,5
5 6 0,7,5
3,8,6 7 2
2 8 7
9 5,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 01/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 90
250N 105
500N 804595284650
1TR 3051
2,5TR 28420972006486421361093757235259801
5TR 9770901000
10TR 89083
40TR 74434
ĐB
681925
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,2,0,0 0 5,0,1,9,0
5,6,0 1
5 2 8,0,5
8 3 4
6,3 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,7,2 5 0,1,2
6 4,1
7 5
2 8 3
0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 32
250N 112
500N 851175767531
1TR 5751
2,5TR 77260626069137443747010594277334239
5TR 1543955259
10TR 87566
40TR 45327
ĐB
676319
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1,3,5 1 2,1,9
3,1 2 7
7 3 2,1,9,9
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
7,0,6 6 0,6
4,2 7 6,4,3
8
5,3,3,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755