Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Gia Lai - 01/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 64
250N 218
500N 703686848862
1TR 0414
2,5TR 46599113747196225938288920839519182
5TR 0403801011
10TR 24378
40TR 01150
ĐB
155290
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/03/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
1 1 8,4,1
6,6,9,8 2
3 6,8,8
6,8,1,7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0
3 6 4,2,2
7 4,8
1,3,3,7 8 4,2
9 9 9,2,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 23/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 94
250N 302
500N 248930039102
1TR 1304
2,5TR 43504333003019011926003887052010868
5TR 6252544708
10TR 99616
40TR 27364
ĐB
686327
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 2,3,2,4,4,0,8
1 6
0,0 2 6,0,5,7
0 3
9,0,0,6 4
Chục Số Đơn vị
2 5
2,1 6 8,4
2 7
8,6,0 8 9,8
8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 16/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 35
250N 778
500N 995005898426
1TR 6814
2,5TR 02462921408989378098287698807733302
5TR 8438423940
10TR 63130
40TR 97257
ĐB
384028
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/02/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,4,3 0 2
1 4
6,0 2 6,8
9 3 5,0
1,8 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 0,7
2 6 2,9
7,5 7 8,7
7,9,2 8 9,4
8,6 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 09/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 39
250N 666
500N 428112834337
1TR 0838
2,5TR 97029317652509985963950880272087741
5TR 4304413848
10TR 40424
40TR 92732
ĐB
219388
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/02/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
8,4 1
3 2 9,0,4
8,6 3 9,7,8,2
4,2 4 1,4,8
Chục Số Đơn vị
6 5
6 6 6,5,3
3 7
3,8,4,8 8 1,3,8,8
3,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 02/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 11
250N 572
500N 250678807969
1TR 7832
2,5TR 90202482502964893607750865869544039
5TR 8533965706
10TR 26234
40TR 72011
ĐB
931321
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/02/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,2,7,6
1,1,2 1 1,1
7,3,0 2 1
3 2,9,9,4
3 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 0
0,8,0 6 9
0 7 2
4 8 0,6
6,3,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 26/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 11
250N 797
500N 868226732263
1TR 7783
2,5TR 45908200608119650568871328160514641
5TR 8524789597
10TR 28618
40TR 09830
ĐB
571519
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/01/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 8,5
1,4 1 1,8,9
8,3 2
7,6,8 3 2,0
4 1,7
Chục Số Đơn vị
0 5
9 6 3,0,8
9,4,9 7 3
0,6,1 8 2,3
1 9 7,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 24
250N 152
500N 956383711469
1TR 2228
2,5TR 14639792984539968052928927938409472
5TR 1100311927
10TR 74381
40TR 74151
ĐB
226290
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/01/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
7,8,5 1
5,5,9,7 2 4,8,7
6,0 3 9
2,8 4
Chục Số Đơn vị
5 2,2,1
6 3,9
2 7 1,2
2,9 8 4,1
6,3,9 9 8,9,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755