Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L34
100N 32
200N 212
400N 505560130396
1TR 3706
3TR 84188929714381492526934537275910961
10TR 7267089967
15TR 36950
30TR 53087
ĐB
191727
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6
7,6 1 2,3,4
3,1 2 6,7
1,5 3 2
1 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,9,0
9,0,2 6 1,7
6,8,2 7 1,0
8 8 8,7
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L33
100N 79
200N 797
400N 843487950575
1TR 7110
3TR 77682297514848753259798217448072420
10TR 8704554806
15TR 01667
30TR 14738
ĐB
328137
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8,2 0 6
5,2 1 0
8 2 1,0
3 4,8,7
3 4 5
Chục Số Đơn vị
9,7,4 5 1,9
0 6 7
9,8,6,3 7 9,5
3 8 2,7,0
7,5 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L32
100N 91
200N 888
400N 874731301695
1TR 6294
3TR 22728826964824014381491664129333095
10TR 3120259035
15TR 67782
30TR 27404
ĐB
234216
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,4
9,8 1 6
0,8 2 8
9 3 0,5
9,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
9,9,3 5
9,6,1 6 6
4 7
8,2 8 8,1,2
9 1,5,4,6,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L31
100N 58
200N 235
400N 412068664338
1TR 6420
3TR 90425208177722835161249708472571509
10TR 8413897068
15TR 67719
30TR 70850
ĐB
881367
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
Chục Số Đơn vị
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L30
100N 12
200N 915
400N 322626774647
1TR 0350
3TR 67982110539880649386354802209037043
10TR 2138321496
15TR 80840
30TR 38420
ĐB
078469
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9,4,2 0 6
1 2,5
1,8 2 6,0
5,4,8 3
4 7,3,0
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
2,0,8,9 6 9
7,4 7 7
8 2,6,0,3
6 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L29
100N 03
200N 612
400N 876995134997
1TR 9816
3TR 37519562790480060322934340617529718
10TR 9552980720
15TR 75797
30TR 55051
ĐB
122255
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 3,0
5 1 2,3,6,9,8
1,2 2 2,9,0
0,1 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
7,5 5 1,5
1 6 9
9,9 7 9,5
1 8
6,1,7,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L28
100N 49
200N 010
400N 920895276388
1TR 6424
3TR 17597901765804776668885069151315726
10TR 5611976514
15TR 78259
30TR 96773
ĐB
013043
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6
1 0,3,9,4
2 7,4,6
1,7,4 3
2,1 4 9,7,3
Chục Số Đơn vị
5 9
7,0,2 6 8
2,9,4 7 6,3
0,8,6 8 8
4,1,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755