Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 17/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: S25
100N 21
200N 538
400N 894173406372
1TR 6409
3TR 86081088483455504855531025860823922
10TR 3237032989
15TR 50275
30TR 93735
ĐB
029715
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,2,8
2,4,8 1 5
7,0,2 2 1,2
3 8,5
4 1,0,8
Chục Số Đơn vị
5,5,7,3,1 5 5,5
6
7 2,0,5
3,4,0 8 1,9
0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 10/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: S24
100N 69
200N 585
400N 156420738980
1TR 2765
3TR 34746357471253350771663701985700749
10TR 4490168822
15TR 29884
30TR 91935
ĐB
451188
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 1
7,0 1
2 2 2
7,3 3 3,5
6,8 4 6,7,9
Chục Số Đơn vị
8,6,3 5 7
4 6 9,4,5
4,5 7 3,1,0
8 8 5,0,4,8
6,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 03/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: S23
100N 99
200N 384
400N 867764754756
1TR 6475
3TR 43058183849461079801499869346031972
10TR 6322352829
15TR 93894
30TR 50571
ĐB
453876
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 1
0,7 1 0
7 2 3,9
2 3
8,8,9 4
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6,8
5,8,7 6 0
7 7 7,5,5,2,1,6
5 8 4,4,6
9,2 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S22
100N 45
200N 559
400N 991931112550
1TR 5832
3TR 67307561006512654553230145492360575
10TR 1000569028
15TR 01040
30TR 00198
ĐB
575556
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0,4 0 7,0,5
1 1 9,1,4
3 2 6,3,8
5,2 3 2
1 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,7,0 5 9,0,3,6
2,5 6
0 7 5
2,9 8
5,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S21
100N 53
200N 452
400N 432667679475
1TR 8579
3TR 02542486007163740175162634230969548
10TR 7533005031
15TR 82289
30TR 79275
ĐB
982772
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
3 1
5,4,7 2 6
5,6 3 7,0,1
4 2,8
Chục Số Đơn vị
7,7,7 5 3,2
2 6 7,3
6,3 7 5,9,5,5,2
4 8 9
7,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S20
100N 64
200N 214
400N 991874770377
1TR 3667
3TR 15620426002007777466457366561037891
10TR 7728081465
15TR 27762
30TR 51682
ĐB
031128
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,8 0 0
9 1 4,8,0
6,8 2 0,8
3 6
6,1 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6,3 6 4,7,6,5,2
7,7,6,7 7 7,7,7
1,2 8 0,2
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S19
100N 71
200N 932
400N 006811107296
1TR 9557
3TR 60389113398996846397282138741075131
10TR 4698978291
15TR 63877
30TR 96193
ĐB
654038
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0
7,3,9 1 0,3,0
3 2
1,9 3 2,9,1,8
4
Chục Số Đơn vị
5 7
9 6 8,8
5,9,7 7 1,7
6,6,3 8 9,9
8,3,8 9 6,7,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755