Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S16
100N 41
200N 833
400N 541469508819
1TR 5548
3TR 60543961227736702549586538481892788
10TR 9112749515
15TR 26044
30TR 51884
ĐB
746822
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 4,9,8,5
2,2 2 2,7,2
3,4,5 3 3
1,4,8 4 1,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
6 7
6,2 7
4,1,8 8 8,4
1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S15
100N 94
200N 329
400N 311532250078
1TR 0037
3TR 66044082852492475626019564882749746
10TR 5441978499
15TR 55890
30TR 25639
ĐB
516068
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,9
2 9,5,4,6,7
3 7,9
9,4,2 4 4,6
Chục Số Đơn vị
1,2,8 5 6
2,5,4 6 8
3,2 7 8
7,6 8 5
2,1,9,3 9 4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S14
100N 69
200N 500
400N 571746689388
1TR 3201
3TR 76169045614565662651743841973181026
10TR 4104341859
15TR 83277
30TR 34258
ĐB
792804
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,4
0,6,5,3 1 7
2 6
4 3 1
8,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,1,9,8
5,2 6 9,8,9,1
1,7 7 7
6,8,5 8 8,4
6,6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S13
100N 92
200N 836
400N 532734263156
1TR 9933
3TR 57383616172268477726407937171159808
10TR 8468147066
15TR 34654
30TR 07015
ĐB
860915
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8
1,8 1 7,1,5,5
9 2 7,6,6
3,8,9 3 6,3
8,5 4
Chục Số Đơn vị
1,1 5 6,4
3,2,5,2,6 6 6
2,1 7
0 8 3,4,1
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S12
100N 10
200N 897
400N 926686108060
1TR 2432
3TR 05038043789168852674735201288359742
10TR 4549912144
15TR 79146
30TR 70983
ĐB
644940
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,6,2,4 0
1 0,0
3,4 2 0
8,8 3 2,8
7,4 4 2,4,6,0
Chục Số Đơn vị
5
6,4 6 6,0
9 7 8,4
3,7,8 8 8,3,3
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S11
100N 44
200N 951
400N 422007778194
1TR 8640
3TR 17650397319694261302568311602174864
10TR 8442199921
15TR 72594
30TR 94695
ĐB
290910
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4,5,1 0 2
5,3,3,2,2,2 1 0
4,0 2 0,1,1,1
3 1,1
4,9,6,9 4 4,0,2
Chục Số Đơn vị
9 5 1,0
6 4
7 7 7
8
9 4,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: S10
100N 69
200N 937
400N 533770215601
1TR 8097
3TR 99487275428165514489330568661283040
10TR 6529335227
15TR 58030
30TR 10253
ĐB
726934
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1
2,0 1 2
4,1 2 1,7
9,5 3 7,7,0,4
3 4 2,0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,3
5 6 9
3,3,9,8,2 7
8 7,9
6,8 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755