Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S20
100N 64
200N 214
400N 991874770377
1TR 3667
3TR 15620426002007777466457366561037891
10TR 7728081465
15TR 27762
30TR 51682
ĐB
031128
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,8 0 0
9 1 4,8,0
6,8 2 0,8
3 6
6,1 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6,3 6 4,7,6,5,2
7,7,6,7 7 7,7,7
1,2 8 0,2
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S19
100N 71
200N 932
400N 006811107296
1TR 9557
3TR 60389113398996846397282138741075131
10TR 4698978291
15TR 63877
30TR 96193
ĐB
654038
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0
7,3,9 1 0,3,0
3 2
1,9 3 2,9,1,8
4
Chục Số Đơn vị
5 7
9 6 8,8
5,9,7 7 1,7
6,6,3 8 9,9
8,3,8 9 6,7,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S18
100N 48
200N 417
400N 823150113447
1TR 5177
3TR 38185289931771902258116959581288062
10TR 8258180859
15TR 53483
30TR 00449
ĐB
994054
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
3,1,8 1 7,1,9,2
1,6 2
9,8 3 1
5 4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
8,9 5 8,9,4
6 2
1,4,7 7 7
4,5 8 5,1,3
1,5,4 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S17
100N 36
200N 717
400N 246552941957
1TR 8845
3TR 91257224431609047153811404522140404
10TR 1759784172
15TR 23089
30TR 78848
ĐB
760456
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 4
2 1 7
7 2 1
4,5 3 6
9,0 4 5,3,0,8
Chục Số Đơn vị
6,4 5 7,7,3,6
3,5 6 5
1,5,5,9 7 2
4 8 9
8 9 4,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S16
100N 41
200N 833
400N 541469508819
1TR 5548
3TR 60543961227736702549586538481892788
10TR 9112749515
15TR 26044
30TR 51884
ĐB
746822
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 4,9,8,5
2,2 2 2,7,2
3,4,5 3 3
1,4,8 4 1,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
6 7
6,2 7
4,1,8 8 8,4
1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S15
100N 94
200N 329
400N 311532250078
1TR 0037
3TR 66044082852492475626019564882749746
10TR 5441978499
15TR 55890
30TR 25639
ĐB
516068
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,9
2 9,5,4,6,7
3 7,9
9,4,2 4 4,6
Chục Số Đơn vị
1,2,8 5 6
2,5,4 6 8
3,2 7 8
7,6 8 5
2,1,9,3 9 4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S14
100N 69
200N 500
400N 571746689388
1TR 3201
3TR 76169045614565662651743841973181026
10TR 4104341859
15TR 83277
30TR 34258
ĐB
792804
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,4
0,6,5,3 1 7
2 6
4 3 1
8,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,1,9,8
5,2 6 9,8,9,1
1,7 7 7
6,8,5 8 8,4
6,6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755