Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S02
100N 97
200N 116
400N 650693506745
1TR 6451
3TR 76694499806506814198240348288672777
10TR 2430382902
15TR 28553
30TR 12445
ĐB
600981
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 6,3,2
5,8 1 6
0 2
0,5 3 4
9,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,1,3
1,0,8 6 8
9,7 7 7
6,9 8 0,6,1
9 7,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S01
100N 10
200N 381
400N 184609015749
1TR 9273
3TR 47638120657674896187640304240863647
10TR 0100716843
15TR 54371
30TR 44005
ĐB
664781
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 1,8,7,5
8,0,7,8 1 0
2
7,4 3 8,0
4 6,9,8,7,3
Chục Số Đơn vị
6,0 5
4 6 5
8,4,0 7 3,1
3,4,0 8 1,7,1
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: N52
100N 59
200N 013
400N 972190723058
1TR 8317
3TR 88642965025059528071396397932477549
10TR 0655458167
15TR 72972
30TR 37918
ĐB
221165
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/12/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,7 1 3,7,8
7,4,0,7 2 1,4
1 3 9
2,5 4 2,9
Chục Số Đơn vị
9,6 5 9,8,4
6 7,5
1,6 7 2,1,2
5,1 8
5,3,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: N51
100N 80
200N 597
400N 334573163490
1TR 5849
3TR 54892977280326780673308335340071317
10TR 6421662968
15TR 96613
30TR 82072
ĐB
845829
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/12/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/12/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9,0 0 0
1 6,7,6,3
9,7 2 8,9
7,3,1 3 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4 5
1,1 6 7,8
9,6,1 7 3,2
2,6 8 0
4,2 9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: N50
100N 61
200N 243
400N 999140509573
1TR 2514
3TR 26514330386224320832040317258086683
10TR 9293323759
15TR 77255
30TR 75819
ĐB
915400
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/12/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/12/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,0 0 0
6,9,3 1 4,4,9
3 2
4,7,4,8,3 3 8,2,1,3
1,1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 5 0,9,5
6 1
7 3
3 8 0,3
5,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: N49
100N 81
200N 293
400N 768880312695
1TR 7224
3TR 42932481569157036106497324979825472
10TR 4723960093
15TR 75044
30TR 87008
ĐB
496576
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/12/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,8
8,3 1
3,3,7 2 4
9,9 3 1,2,2,9
2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
5,0,7 6
7 0,2,6
8,9,0 8 1,8
3 9 3,5,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: N48
100N 48
200N 096
400N 648875659470
1TR 5202
3TR 25010536196863758441274995120111329
10TR 0966858849
15TR 80122
30TR 10467
ĐB
239358
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 2,1
4,0 1 0,9
0,2 2 9,2
3 7
4 8,1,9
Chục Số Đơn vị
6 5 8
9 6 5,8,7
3,6 7 0
4,8,6,5 8 8
1,9,2,4 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755