Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 02/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: N40
100N 92
200N 676
400N 591978232891
1TR 9214
3TR 34439151034219680026225529221511322
10TR 4286214907
15TR 06546
30TR 36946
ĐB
413613
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
9 1 9,4,5,3
9,5,2,6 2 3,6,2
2,0,1 3 9
1 4 6,6
Chục Số Đơn vị
1 5 2
7,9,2,4,4 6 2
0 7 6
8
1,3 9 2,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: N39
100N 15
200N 788
400N 716893427903
1TR 2442
3TR 49606483042695692430211298851904885
10TR 0569120896
15TR 30148
30TR 60481
ĐB
460871
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,6,4
9,8,7 1 5,9
4,4 2 9
0 3 0
0 4 2,2,8
Chục Số Đơn vị
1,8 5 6
0,5,9 6 8
7 1
8,6,4 8 8,5,1
2,1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: N38
100N 74
200N 263
400N 466535853914
1TR 2659
3TR 17337215871395520261460841982575475
10TR 1303996031
15TR 67344
30TR 53115
ĐB
498180
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,3 1 4,5
2 5
6 3 7,9,1
7,1,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
6,8,5,2,7,1 5 9,5
6 3,5,1
3,8 7 4,5
8 5,7,4,0
5,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 37
100N 11
200N 913
400N 385136002613
1TR 7662
3TR 43808950804894131908503895882344166
10TR 3212688963
15TR 78211
30TR 00224
ĐB
106053
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,8,8
1,5,4,1 1 1,3,3,1
6 2 3,6,4
1,1,2,6,5 3
2 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,3
6,2 6 2,6,3
7
0,0 8 0,9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 36
100N 49
200N 971
400N 571577040376
1TR 9665
3TR 39167886962482320282387369077942836
10TR 4121245421
15TR 16983
30TR 43847
ĐB
295310
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
7,2 1 5,2,0
8,1 2 3,1
2,8 3 6,6
0 4 9,7
Chục Số Đơn vị
1,6 5
7,9,3,3 6 5,7
6,4 7 1,6,9
8 2,3
4,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 28/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 35
100N 11
200N 373
400N 203026317791
1TR 3831
3TR 65385298687208650906759497721298785
10TR 8567935702
15TR 13076
30TR 41885
ĐB
632031
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
1,3,9,3,3 1 1,2
1,0 2
7 3 0,1,1,1
4 9
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5
8,0,7 6 8
7 3,9,6
6 8 5,6,5,5
4,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 21/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 34
100N 65
200N 587
400N 700574076604
1TR 2853
3TR 60783773106501704180050492589387071
10TR 4273315293
15TR 95487
30TR 33064
ĐB
799202
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 5,7,4,2
7 1 0,7
0 2
5,8,9,3,9 3 3
0,6 4 9
Chục Số Đơn vị
6,0 5 3
6 5,4
8,0,1,8 7 1
8 7,3,0,7
4 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755