Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: 3K4
100N 60
200N 217
400N 803092405594
1TR 3423
3TR 05905874097745205699364193825720583
10TR 4635272199
15TR 25628
30TR 99781
ĐB
641923
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0 5,9
8 1 7,9
5,5 2 3,8,3
2,8,2 3 0
9 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 2,7,2
6 0
1,5 7
2 8 3,1
0,9,1,9 9 4,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: 3K3
100N 25
200N 571
400N 343856260319
1TR 9928
3TR 94047442693565196558489571560717465
10TR 9633991111
15TR 82454
30TR 74199
ĐB
025092
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,5,1 1 9,1
9 2 5,6,8
3 8,9
5 4 7
Chục Số Đơn vị
2,6 5 1,8,7,4
2 6 9,5
4,5,0 7 1
3,2,5 8
1,6,3,9 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: 3K2
100N 52
200N 632
400N 441220232037
1TR 0947
3TR 72263297524935141208140309877813226
10TR 1387697886
15TR 35937
30TR 88333
ĐB
074844
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
5 1 2
5,3,1,5 2 3,6
2,6,3 3 2,7,0,7,3
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 2,2,1
2,7,8 6 3
3,4,3 7 8,6
0,7 8 6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: 3K1
100N 95
200N 683
400N 917691090714
1TR 8074
3TR 86598687035627552070538673791737691
10TR 4546398763
15TR 47424
30TR 27894
ĐB
451103
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,3,3
9 1 4,7
2 4
8,0,6,6,0 3
1,7,2,9 4
Chục Số Đơn vị
9,7 5
7 6 7,3,3
6,1 7 6,4,5,0
9 8 3
0 9 5,8,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: 2K4
100N 65
200N 009
400N 639649156073
1TR 0528
3TR 68768139625319832252111593455228968
10TR 5212413341
15TR 83186
30TR 90465
ĐB
468458
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9
4 1 5
6,5,5 2 8,4
7 3
2 4 1
Chục Số Đơn vị
6,1,6 5 2,9,2,8
9,8 6 5,8,2,8,5
7 3
2,6,9,6,5 8 6
0,5 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: 2K3
100N 68
200N 478
400N 837492913604
1TR 2449
3TR 76954409877774948857062234728938298
10TR 1363846192
15TR 14131
30TR 89456
ĐB
854430
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
9,3 1
9 2 3
2 3 8,1,0
7,0,5 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5 4,7,6
5 6 8
8,5 7 8,4
6,7,9,3 8 7,9
4,4,8 9 1,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: 2K2
100N 00
200N 465
400N 182009741725
1TR 1996
3TR 33449540633274352603398275555935288
10TR 7887467427
15TR 16422
30TR 39714
ĐB
496201
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,3,1
0 1 4
2 2 0,5,7,7,2
6,4,0 3
7,7,1 4 9,3
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9
9 6 5,3
2,2 7 4,4
8 8 8
4,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755