Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Đắk Nông - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 56
250N 157
500N 417037970933
1TR 0327
2,5TR 77500522552376669381849732931527578
5TR 4980341740
10TR 68090
40TR 99690
ĐB
165924
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0,4,9,9 0 0,3
8 1 5
2 7,4
3,7,0 3 3
2 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 6,7,5
5,6 6 6
5,9,2 7 0,3,8
7 8 1
9 7,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 32
250N 206
500N 612418769992
1TR 2466
2,5TR 62723070864445264853294939506386176
5TR 5782055802
10TR 46246
40TR 77867
ĐB
326727
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,2
1
3,9,5,0 2 4,3,0,7
2,5,9,6 3 2
2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 2,3
0,7,6,8,7,4 6 6,3,7
6,2 7 6,6
8 6
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 657
500N 331206321131
1TR 0759
2,5TR 05021230298629259937002671909110501
5TR 3728036596
10TR 28482
40TR 38944
ĐB
492790
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1
3,2,9,0 1 2
5,1,3,9,8 2 1,9
3 2,1,7
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,7,9
9 6 7
5,3,6 7
8 0,2
5,2 9 2,1,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 94
250N 988
500N 982063888249
1TR 4082
2,5TR 81180746946708735755101322128002542
5TR 4170518379
10TR 70433
40TR 77703
ĐB
370800
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,8,0 0 5,3,0
1
8,3,4 2 0
3,0 3 2,3
9,9 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6
8 7 9
8,8 8 8,8,2,0,7,0
4,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 89
250N 273
500N 694734443972
1TR 4053
2,5TR 02153710160989425470616090187129291
5TR 6652968927
10TR 11915
40TR 29010
ĐB
433382
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 9
7,9 1 6,5,0
7,8 2 9,7
7,5,5 3
4,9 4 7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
1 6
4,2 7 3,2,0,1
8 9,2
8,0,2 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 36
250N 869
500N 211518495909
1TR 0341
2,5TR 87054006709566961208493485337883469
5TR 3540519159
10TR 82081
40TR 67840
ĐB
829741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,8,5
4,8,4 1 5
2
3 6
5 4 9,1,8,0,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4,9
3 6 9,9,9
7 0,8
0,4,7 8 1
6,4,0,6,6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 91
250N 066
500N 532859519843
1TR 8221
2,5TR 40640326791257275304639891657314297
5TR 0534595753
10TR 70834
40TR 74435
ĐB
899230
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4
9,5,2 1
7 2 8,1
4,7,5 3 4,5,0
0,3 4 3,0,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 1,3
6 6 6
9 7 9,2,3
2 8 9
7,8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755