Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/2/2023
Thứ Bảy
Loại vé:
100N  
250N  
500N  
1TR  
2,5TR  
5TR  
10TR  
40TR  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/2/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/2/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 02
250N 215
500N 203430900620
1TR 7866
2,5TR 02978142921649463894606379318800276
5TR 8531017866
10TR 58185
40TR 78040
ĐB
965588
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2,1,4 0 2
1 5,0
0,9 2 0
3 4,7
3,9,9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8 5
6,7,6 6 6,6
3 7 8,6
7,8,8 8 8,5,8
9 0,2,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 50
250N 094
500N 764637341156
1TR 3040
2,5TR 86016186889731958932896714159996880
5TR 3690265837
10TR 08454
40TR 86304
ĐB
564592
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,8 0 2,4
7 1 6,9
3,0,9 2
3 4,2,7
9,3,5,0 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5 0,6,4
4,5,1 6
3 7 1
8 8 8,0
1,9 9 4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 36
250N 456
500N 952546208948
1TR 9175
2,5TR 83595330413399555113634907514267484
5TR 5840313165
10TR 89647
40TR 37120
ĐB
530068
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9,2 0 3
4 1 3
4 2 5,0,0
1,0 3 6
8 4 8,1,2,7
Chục Số Đơn vị
2,7,9,9,6 5 6
3,5 6 5,8
4 7 5
4,6 8 4
9 5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 63
250N 142
500N 859771187387
1TR 7449
2,5TR 06041508257344483610849970976446958
5TR 8581151333
10TR 69919
40TR 62064
ĐB
655931
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
4,1,3 1 8,0,1,9
4 2 5
6,3 3 3,1
4,6,6 4 2,9,1,4
Chục Số Đơn vị
2 5 8
6 3,4,4
9,8,9 7
1,5 8 7
4,1 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 65
250N 265
500N 067541653390
1TR 8380
2,5TR 85086634752395453026804577333023547
5TR 4411747904
10TR 81404
40TR 40662
ĐB
441074
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,3 0 4,4
1 7
6 2 6
3 0
5,0,0,7 4 7
Chục Số Đơn vị
6,6,7,6,7 5 4,7
8,2 6 5,5,5,2
5,4,1 7 5,5,4
8 0,6
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 76
250N 707
500N 848299101795
1TR 4546
2,5TR 48418546050166000155709812069856270
5TR 3781232454
10TR 94551
40TR 93320
ĐB
061362
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,7,2 0 7,5
8,5 1 0,8,2
8,1,6 2 0
3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 5,4,1
7,4 6 0,2
0 7 6,0
1,9 8 2,1
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755