Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 76
250N 997
500N 626936879260
1TR 0446
2,5TR 60819785630425736681839293515846257
5TR 3812896968
10TR 32098
40TR 24657
ĐB
744897
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
8 1 9
2 9,8
6 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 7,8,7,7
7,4 6 9,0,3,8
9,8,5,5,5,9 7 6
5,2,6,9 8 7,1
6,1,2 9 7,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 46
250N 062
500N 352519812715
1TR 3712
2,5TR 97981608923375422541912547654609113
5TR 3252325706
10TR 25759
40TR 91551
ĐB
535342
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
8,8,4,5 1 5,2,3
6,1,9,4 2 5,3
1,2 3
5,5 4 6,1,6,2
Chục Số Đơn vị
2,1 5 4,4,9,1
4,4,0 6 2
7
8 1,1
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 02
250N 135
500N 994183692375
1TR 2529
2,5TR 11808521385615800907680227472940970
5TR 6368269278
10TR 56429
40TR 98913
ĐB
044379
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,8,7
4 1 3
0,2,8 2 9,2,9,9
1 3 5,8
4 1
Chục Số Đơn vị
3,7 5 8
6 9
0 7 5,0,8,9
0,3,5,7 8 2
6,2,2,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 93
250N 815
500N 613101383884
1TR 2018
2,5TR 78718569837742837225456832819297623
5TR 0072307049
10TR 06239
40TR 94485
ĐB
004119
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 5,8,8,9
9 2 8,5,3,3
9,8,8,2,2 3 1,8,9
8 4 9
Chục Số Đơn vị
1,2,8 5
6
7
3,1,1,2 8 4,3,3,5
4,3,1 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 27/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 33
250N 128
500N 236489626464
1TR 1354
2,5TR 23247066466212705510788857949062468
5TR 1256368831
10TR 57850
40TR 66781
ĐB
978113
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9,5 0
3,8 1 0,3
6 2 8,7
3,6,1 3 3,1
6,6,5 4 7,6
Chục Số Đơn vị
8 5 4,0
4 6 4,2,4,8,3
4,2 7
2,6 8 5,1
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 74
250N 868
500N 851781616906
1TR 3848
2,5TR 51909581034439000084960944805310356
5TR 1653496514
10TR 46964
40TR 26840
ĐB
828062
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6,9,3
6 1 7,4
6 2
0,5 3 4
7,8,9,3,1,6 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5 3,6
0,5 6 8,1,4,2
1 7 4
6,4 8 4
0 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 64
250N 612
500N 333009511206
1TR 3670
2,5TR 84560715500558651251598463661682130
5TR 5406776303
10TR 49946
40TR 63449
ĐB
917756
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,6,5,3 0 6,3
5,5 1 2,6
1 2
0 3 0,0
6 4 6,6,9
Chục Số Đơn vị
5 1,0,1,6
0,8,4,1,4,5 6 4,0,7
6 7 0
8 6
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755