Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 65
250N 265
500N 067541653390
1TR 8380
2,5TR 85086634752395453026804577333023547
5TR 4411747904
10TR 81404
40TR 40662
ĐB
441074
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,3 0 4,4
1 7
6 2 6
3 0
5,0,0,7 4 7
Chục Số Đơn vị
6,6,7,6,7 5 4,7
8,2 6 5,5,5,2
5,4,1 7 5,5,4
8 0,6
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 76
250N 707
500N 848299101795
1TR 4546
2,5TR 48418546050166000155709812069856270
5TR 3781232454
10TR 94551
40TR 93320
ĐB
061362
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,7,2 0 7,5
8,5 1 0,8,2
8,1,6 2 0
3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 5,4,1
7,4 6 0,2
0 7 6,0
1,9 8 2,1
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 76
250N 010
500N 713087888842
1TR 8438
2,5TR 09166091524698400016051891759851570
5TR 0245322936
10TR 53834
40TR 37735
ĐB
786826
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,7 0
1 0,6
4,5 2 6
5 3 0,8,6,4,5
8,3 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 2,3
7,6,1,3,2 6 6
7 6,0
8,3,9 8 8,4,9
8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 56
250N 157
500N 417037970933
1TR 0327
2,5TR 77500522552376669381849732931527578
5TR 4980341740
10TR 68090
40TR 99690
ĐB
165924
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0,4,9,9 0 0,3
8 1 5
2 7,4
3,7,0 3 3
2 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 6,7,5
5,6 6 6
5,9,2 7 0,3,8
7 8 1
9 7,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 32
250N 206
500N 612418769992
1TR 2466
2,5TR 62723070864445264853294939506386176
5TR 5782055802
10TR 46246
40TR 77867
ĐB
326727
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,2
1
3,9,5,0 2 4,3,0,7
2,5,9,6 3 2
2 4 6
Chục Số Đơn vị
5 2,3
0,7,6,8,7,4 6 6,3,7
6,2 7 6,6
8 6
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 657
500N 331206321131
1TR 0759
2,5TR 05021230298629259937002671909110501
5TR 3728036596
10TR 28482
40TR 38944
ĐB
492790
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1
3,2,9,0 1 2
5,1,3,9,8 2 1,9
3 2,1,7
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,7,9
9 6 7
5,3,6 7
8 0,2
5,2 9 2,1,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 94
250N 988
500N 982063888249
1TR 4082
2,5TR 81180746946708735755101322128002542
5TR 4170518379
10TR 70433
40TR 77703
ĐB
370800
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,8,0 0 5,3,0
1
8,3,4 2 0
3,0 3 2,3
9,9 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6
8 7 9
8,8 8 8,8,2,0,7,0
4,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755