Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 94
250N 988
500N 982063888249
1TR 4082
2,5TR 81180746946708735755101322128002542
5TR 4170518379
10TR 70433
40TR 77703
ĐB
370800
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,8,0 0 5,3,0
1
8,3,4 2 0
3,0 3 2,3
9,9 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6
8 7 9
8,8 8 8,8,2,0,7,0
4,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 89
250N 273
500N 694734443972
1TR 4053
2,5TR 02153710160989425470616090187129291
5TR 6652968927
10TR 11915
40TR 29010
ĐB
433382
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 9
7,9 1 6,5,0
7,8 2 9,7
7,5,5 3
4,9 4 7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
1 6
4,2 7 3,2,0,1
8 9,2
8,0,2 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 36
250N 869
500N 211518495909
1TR 0341
2,5TR 87054006709566961208493485337883469
5TR 3540519159
10TR 82081
40TR 67840
ĐB
829741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,8,5
4,8,4 1 5
2
3 6
5 4 9,1,8,0,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4,9
3 6 9,9,9
7 0,8
0,4,7 8 1
6,4,0,6,6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 91
250N 066
500N 532859519843
1TR 8221
2,5TR 40640326791257275304639891657314297
5TR 0534595753
10TR 70834
40TR 74435
ĐB
899230
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4
9,5,2 1
7 2 8,1
4,7,5 3 4,5,0
0,3 4 3,0,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 1,3
6 6 6
9 7 9,2,3
2 8 9
7,8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 12/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 401
500N 040942715945
1TR 5505
2,5TR 85309045851477278828956671460238736
5TR 5664624443
10TR 49687
40TR 93347
ĐB
966051
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,5,9,2
0,7,5 1
5,7,0 2 8
4 3 6
4 5,6,3,7
Chục Số Đơn vị
4,0,8 5 2,1
3,4 6 7
6,8,4 7 1,2
2 8 5,7
0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 05/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 57
250N 685
500N 686231828443
1TR 4999
2,5TR 79724726279370508219625442166258271
5TR 2554013107
10TR 51154
40TR 69435
ĐB
231739
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
7 1 9
6,8,6 2 4,7
4 3 5,9
2,4,5 4 3,4,0
Chục Số Đơn vị
8,0,3 5 7,4
6 2,2
5,2,0 7 1
8 5,2
9,1,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 29/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 59
250N 689
500N 879865231378
1TR 9574
2,5TR 45801975449899891238798317386492674
5TR 8368805448
10TR 88593
40TR 05660
ĐB
864382
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
0,3 1
8 2 3
2,9 3 8,1
7,4,6,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5 9
6 4,0
7 8,4,4
9,7,9,3,8,4 8 9,8,2
5,8 9 8,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755