Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đắk Nông - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 58
250N 756
500N 398963173439
1TR 2932
2,5TR 84995576526829440716210886736821774
5TR 1887013515
10TR 10259
40TR 84670
ĐB
766838
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
1 7,6,5
3,5 2
3 9,2,8
9,7 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 8,6,2,9
5,1 6 8
1 7 4,0,0
5,8,6,3 8 9,8
8,3,5 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 63
250N 639
500N 883708232557
1TR 0192
2,5TR 15337204783249394906445519000761246
5TR 0864895322
10TR 34250
40TR 02951
ĐB
721110
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 6,7
5,5 1 0
9,2 2 3,2
6,2,9 3 9,7,7
4 6,8
Chục Số Đơn vị
5 7,1,0,1
0,4 6 3
3,5,3,0 7 8
7,4 8
3 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 89
250N 345
500N 645229645394
1TR 2698
2,5TR 93343764024089533471376327256194821
5TR 8221509999
10TR 11680
40TR 03388
ĐB
919424
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
7,6,2 1 5
5,0,3 2 1,4
4 3 2
6,9,2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,9,1 5 2
6 4,1
7 1
9,8 8 9,0,8
8,9 9 4,8,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 98
250N 827
500N 651801754729
1TR 3516
2,5TR 71633928219410843922571364919668095
5TR 2703313204
10TR 49256
40TR 80464
ĐB
243185
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
2 1 8,6
2 2 7,9,1,2
3,3 3 3,6,3
0,6 4
Chục Số Đơn vị
7,9,8 5 6
1,3,9,5 6 4
2 7 5
9,1,0 8 5
2 9 8,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 73
250N 254
500N 239082717893
1TR 1089
2,5TR 46691813591513235600027150877179917
5TR 2809874840
10TR 70379
40TR 45239
ĐB
498917
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,4 0 0
7,9,7 1 5,7,7
3 2
7,9 3 2,9
5 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 4,9
6
1,1 7 3,1,1,9
9 8 9
8,5,7,3 9 0,3,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 86
250N 996
500N 962879930161
1TR 4256
2,5TR 98588444393381339340136616559080357
5TR 9378076551
10TR 09128
40TR 92736
ĐB
844290
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,9,8,9 0
6,6,5 1 3
2 8,8
9,1 3 9,6
4 0
Chục Số Đơn vị
5 6,7,1
8,9,5,3 6 1,1
5 7
2,8,2 8 6,8,0
3 9 6,3,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 03
250N 498
500N 936391081795
1TR 6990
2,5TR 37977768108663483816543680668919518
5TR 6609310496
10TR 69765
40TR 52071
ĐB
581409
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 3,8,9
7 1 0,6,8
2
0,6,9 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5
1,9 6 3,8,5
7 7 7,1
9,0,6,1 8 9
8,0 9 8,5,0,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755