Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 18
250N 328
500N 315444639160
1TR 0080
2,5TR 67575620986032334463515509338003729
5TR 4883861551
10TR 73601
40TR 12429
ĐB
279870
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,5,8,7 0 1
5,0 1 8
2 8,3,9,9
6,2,6 3 8
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,0,1
6 3,0,3
7 5,0
1,2,9,3 8 0,0
2,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 91
250N 315
500N 504065042847
1TR 9869
2,5TR 89509136895788940885838028325412865
5TR 2341286383
10TR 55378
40TR 78236
ĐB
611951
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,9,2
9,5 1 5,2
0,1 2
8 3 6
0,5 4 0,7
Chục Số Đơn vị
1,8,6 5 4,1
3 6 9,5
4 7 8
7 8 9,9,5,3
6,0,8,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 60
250N 989
500N 474807936717
1TR 4169
2,5TR 17409995915982661241246170412845958
5TR 0897223312
10TR 27135
40TR 55172
ĐB
322438
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
9,4 1 7,7,2
7,1,7 2 6,8
9 3 5,8
4 8,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8
2 6 0,9
1,1 7 2,2
4,2,5,3 8 9
8,6,0 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 52
250N 229
500N 441442149008
1TR 4995
2,5TR 50308333149675235752367869900184518
5TR 0570992311
10TR 01481
40TR 46778
ĐB
295502
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,8,1,9,2
0,1,8 1 4,4,4,8,1
5,5,5,0 2 9
3
1,1,1 4
Chục Số Đơn vị
9 5 2,2,2
8 6
7 8
0,0,1,7 8 6,1
2,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 98
250N 631
500N 613977788606
1TR 8102
2,5TR 01019989631187976456158551048717089
5TR 5200809439
10TR 76264
40TR 26047
ĐB
076623
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,8
3 1 9
0 2 3
6,2 3 1,9,9
6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
0,5 6 3,4
8,4 7 8,9
9,7,0 8 7,9
3,1,7,8,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 67
250N 220
500N 350978764278
1TR 3647
2,5TR 88045449402036030515033791032892860
5TR 9352037606
10TR 42184
40TR 95802
ĐB
174338
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,6,2 0 9,6,2
1 5
0 2 0,8,0
3 8
8 4 7,5,0
Chục Số Đơn vị
4,1 5
7,0 6 7,0,0
6,4 7 6,8,9
7,2,3 8 4
0,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 28
250N 672
500N 263099653461
1TR 9149
2,5TR 12332735645573654950364984374030079
5TR 5587693766
10TR 81847
40TR 83473
ĐB
361364
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/01/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0
6 1
7,3 2 8
7 3 0,2,6
6,6 4 9,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5 0
3,7,6 6 5,1,4,6,4
4 7 2,9,6,3
2,9 8
4,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755