Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 81
250N 664
500N 928057944142
1TR 6851
2,5TR 93163952813508634239467222884006526
5TR 6369389010
10TR 63048
40TR 74697
ĐB
017700
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4,1,0 0 0
8,5,8 1 0
4,2 2 2,6
6,9 3 9
6,9 4 2,0,8
Chục Số Đơn vị
5 1
8,2 6 4,3
9 7
4 8 1,0,1,6
3 9 4,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 18
250N 553
500N 702026115695
1TR 5411
2,5TR 50507128546385800371932057316593465
5TR 9465219358
10TR 43663
40TR 80042
ĐB
405329
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,5
1,1,7 1 8,1,1
5,4 2 0,9
5,6 3
5 4 2
Chục Số Đơn vị
9,0,6,6 5 3,4,8,2,8
6 5,5,3
0 7 1
1,5,5 8
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 91
250N 366
500N 837972087503
1TR 4613
2,5TR 30645837122381954994720559159818290
5TR 1168821391
10TR 42370
40TR 35639
ĐB
509871
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8,3
9,9,7 1 3,2,9
1 2
0,1 3 9
9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
6 6 6
7 9,0,1
0,9,8 8 8
7,1,3 9 1,4,8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 14
250N 401
500N 224089342846
1TR 1863
2,5TR 73235287280239548993538100464202627
5TR 1017757533
10TR 46465
40TR 64214
ĐB
433523
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 1
0 1 4,0,4
4 2 8,7,3
6,9,3,2 3 4,5,3
1,3,1 4 0,6,2
Chục Số Đơn vị
3,9,6 5
4 6 3,5
2,7 7 7
2 8
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 18
250N 328
500N 315444639160
1TR 0080
2,5TR 67575620986032334463515509338003729
5TR 4883861551
10TR 73601
40TR 12429
ĐB
279870
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,5,8,7 0 1
5,0 1 8
2 8,3,9,9
6,2,6 3 8
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,0,1
6 3,0,3
7 5,0
1,2,9,3 8 0,0
2,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 91
250N 315
500N 504065042847
1TR 9869
2,5TR 89509136895788940885838028325412865
5TR 2341286383
10TR 55378
40TR 78236
ĐB
611951
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,9,2
9,5 1 5,2
0,1 2
8 3 6
0,5 4 0,7
Chục Số Đơn vị
1,8,6 5 4,1
3 6 9,5
4 7 8
7 8 9,9,5,3
6,0,8,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 60
250N 989
500N 474807936717
1TR 4169
2,5TR 17409995915982661241246170412845958
5TR 0897223312
10TR 27135
40TR 55172
ĐB
322438
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
9,4 1 7,7,2
7,1,7 2 6,8
9 3 5,8
4 8,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8
2 6 0,9
1,1 7 2,2
4,2,5,3 8 9
8,6,0 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755