Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 64
250N 209
500N 930387923642
1TR 4133
2,5TR 41836609071418516547207314170412842
5TR 6684201443
10TR 66707
40TR 97315
ĐB
191463
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,3,7,4,7
3 1 5
9,4,4,4 2
0,3,4,6 3 3,6,1
6,0 4 2,7,2,2,3
Chục Số Đơn vị
8,1 5
3 6 4,3
0,4,0 7
8 5
0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 89
250N 838
500N 543690782636
1TR 2682
2,5TR 15372855411395713110233716250244662
5TR 1947144104
10TR 35452
40TR 87066
ĐB
929509
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,4,9
4,7,7 1 0
8,7,0,6,5 2
3 8,6,6
0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,2
3,3,6 6 2,6
5 7 8,2,1,1
3,7 8 9,2
8,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 71
250N 748
500N 313348183417
1TR 4703
2,5TR 10608172577277429048541175640147406
5TR 7885035802
10TR 84414
40TR 96522
ĐB
138194
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8,1,6,2
7,0 1 8,7,7,4
0,2 2 2
3,0 3 3
7,1,9 4 8,8
Chục Số Đơn vị
5 7,0
0 6
1,5,1 7 1,4
4,1,0,4 8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 20
250N 073
500N 324667687192
1TR 7384
2,5TR 82207395280660056942941857479659204
5TR 3157959453
10TR 31852
40TR 34861
ĐB
529219
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 7,0,4
6 1 9
9,4,5 2 0,8
7,5 3
8,0 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8 5 3,2
4,9 6 8,1
0 7 3,9
6,2 8 4,5
7,1 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 86
250N 214
500N 031655874715
1TR 4016
2,5TR 55416365390978781377567681614055567
5TR 7924843612
10TR 02407
40TR 34986
ĐB
402215
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 4,6,5,6,6,2,5
1 2
3 9
1 4 0,8
Chục Số Đơn vị
1,1 5
8,1,1,1,8 6 8,7
8,8,7,6,0 7 7
6,4 8 6,7,7,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 42
250N 777
500N 003844442290
1TR 8613
2,5TR 85152039940011163873688822568082432
5TR 8320863205
10TR 75023
40TR 19525
ĐB
506704
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 8,5,4
1 1 3,1
4,5,8,3 2 3,5
1,7,2 3 8,2
4,9,0 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 2
6
7 7 7,3
3,0 8 2,0
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 32
250N 917
500N 156151338849
1TR 5702
2,5TR 16699853493189979963206619012698633
5TR 0076028511
10TR 25376
40TR 18579
ĐB
147361
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 2
6,6,1,6 1 7,1
3,0 2 6
3,6,3 3 2,3,3
4 9,9
Chục Số Đơn vị
5
2,7 6 1,3,1,0,1
1 7 6,9
8
4,9,4,9,7 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755