Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 13
250N 062
500N 040124913602
1TR 6747
2,5TR 72600326886117397467244182229372591
5TR 8021893915
10TR 98164
40TR 00891
ĐB
966636
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,2,0
0,9,9,9 1 3,8,8,5
6,0 2
1,7,9 3 6
6 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5
3 6 2,7,4
4,6 7 3
8,1,1 8 8
9 1,3,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 05
250N 594
500N 824975981944
1TR 8241
2,5TR 52175004789406920654970204749467201
5TR 6609504182
10TR 28869
40TR 21446
ĐB
595820
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,1
4,0 1
8 2 0,0
3
9,4,5,9 4 9,4,1,6
Chục Số Đơn vị
0,7,9 5 4
4 6 9,9
7 5,8
9,7 8 2
4,6,6 9 4,8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 91
250N 799
500N 802775439092
1TR 9939
2,5TR 04299928962413657773053240705520988
5TR 1811426988
10TR 13484
40TR 78221
ĐB
613334
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,2 1 4
9 2 7,4,1
4,7 3 9,6,4
2,1,8,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,3 6
2 7 3
8,8 8 8,8,4
9,3,9 9 1,9,2,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 22/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 55
250N 040
500N 320052295619
1TR 1596
2,5TR 75547332594069097097841401013241750
5TR 2714798278
10TR 76520
40TR 82066
ĐB
000057
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,9,4,5,2 0 0
1 9
3 2 9,0
3 2
4 0,7,0,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,0,7
9,6 6 6
4,9,4,5 7 8
7 8
2,1,5 9 6,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 22
250N 141
500N 510304228466
1TR 4456
2,5TR 43806392513160646182944730475701417
5TR 5643328154
10TR 98317
40TR 55423
ĐB
139769
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,6,6
4,5 1 7,7
2,2,8 2 2,2,3
0,7,3,2 3 3
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,1,7,4
6,5,0,0 6 6,9
5,1,1 7 3
8 2
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 08/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 32
250N 576
500N 064501925557
1TR 4888
2,5TR 99700205259941893814015076317710426
5TR 2072011235
10TR 43318
40TR 84385
ĐB
302654
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,7
1 8,4,8
3,9 2 5,6,0
3 2,5
1,5 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,3,8 5 7,4
7,2 6
5,0,7 7 6,7
8,1,1 8 8,5
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 01/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 40
250N 295
500N 080518485059
1TR 3904
2,5TR 13082571957684801396381226691475411
5TR 9419191269
10TR 90608
40TR 15665
ĐB
944259
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4,8
1,9 1 4,1
8,2 2 2
3
0,1 4 0,8,8
Chục Số Đơn vị
9,0,9,6 5 9,9
9 6 9,5
7
4,4,0 8 2
5,6,5 9 5,5,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755