Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 36
250N 509
500N 132125971148
1TR 6098
2,5TR 41836485335212247223246062309066967
5TR 2834371370
10TR 62918
40TR 84545
ĐB
127372
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,6
2 1 8
2,7 2 1,2,3
3,2,4 3 6,6,3
4 8,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5
3,3,0 6 7
9,6 7 0,2
4,9,1 8
0 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 00
250N 845
500N 761504228536
1TR 6330
2,5TR 47723244814465575164145237867311825
5TR 9398737190
10TR 44788
40TR 02248
ĐB
053869
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3,9 0 0
8 1 5
2 2 2,3,3,5
2,2,7 3 6,0
6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,1,5,2 5 5
3 6 4,9
8 7 3
8,4 8 1,7,8
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 15
250N 589
500N 552989095181
1TR 6900
2,5TR 02445931085509548178112924465272643
5TR 9058516428
10TR 94307
40TR 02445
ĐB
445451
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,8,7
8,5 1 5
9,5 2 9,8
4 3
4 5,3,5
Chục Số Đơn vị
1,4,9,8,4 5 2,1
6
0 7 8
0,7,2 8 9,1,5
8,2,0 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 48
250N 847
500N 470670409275
1TR 8597
2,5TR 41498636470653504495690501290682494
5TR 7088748180
10TR 92368
40TR 53263
ĐB
480177
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,8 0 6,6
1
2
6 3 5
9 4 8,7,0,7
Chục Số Đơn vị
7,3,9 5 0
0,0 6 8,3
4,9,4,8,7 7 5,7
4,9,6 8 7,0
9 7,8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 66
250N 408
500N 772469261331
1TR 7454
2,5TR 54231016236351098865482656015524356
5TR 0120970699
10TR 30384
40TR 94591
ĐB
459870
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 8,9
3,3,9 1 0
2 4,6,3
2 3 1,1
2,5,8 4
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 4,5,6
6,2,5 6 6,5,5
7 0
0 8 4
0,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 61
250N 229
500N 343031997405
1TR 2592
2,5TR 34497470784267050162639689315439775
5TR 5333697778
10TR 78933
40TR 18504
ĐB
628497
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5,4
6 1
9,6 2 9
3 3 0,6,3
5,0 4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 4
3 6 1,2,8
9,9 7 8,0,5,8
7,6,7 8
2,9 9 9,2,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 90
250N 413
500N 833422865586
1TR 2791
2,5TR 80517992691898298013949990452310224
5TR 8365375586
10TR 49435
40TR 54981
ĐB
896989
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
9,8 1 3,7,3
8 2 3,4
1,1,2,5 3 4,5
3,2 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3
8,8,8 6 9
1 7
8 6,6,2,6,1,9
6,9,8 9 0,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755