Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 92
250N 400
500N 234862006299
1TR 8923
2,5TR 82677062550389928051027593874904772
5TR 6011021638
10TR 70216
40TR 21522
ĐB
954722
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 0,0
5 1 0,6
9,7,2,2 2 3,2,2
2 3 8
4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1,9
1 6
7 7 7,2
4,3 8
9,9,5,4 9 2,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 48
250N 672
500N 327580107406
1TR 1071
2,5TR 31683118879545390022093193908860352
5TR 7445505907
10TR 06241
40TR 72370
ĐB
295827
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 6,7
7,4 1 0,9
7,2,5 2 2,7
8,5 3
4 8,1
Chục Số Đơn vị
7,5 5 3,2,5
0 6
8,0,2 7 2,5,1,0
4,8 8 3,7,8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 74
250N 801
500N 391676649542
1TR 7248
2,5TR 38143848914040893818662089289508796
5TR 0801067605
10TR 97102
40TR 70480
ĐB
726763
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 1,8,8,5,2
0,9 1 6,8,0
4,0 2
4,6 3
7,6 4 2,8,3
Chục Số Đơn vị
9,0 5
1,9 6 4,3
7 4
4,0,1,0 8 0
9 1,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 45
250N 280
500N 913017740970
1TR 9189
2,5TR 99618566960745003050775263911747199
5TR 7162029207
10TR 94014
40TR 92175
ĐB
499850
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3,7,5,5,2,5 0 7
1 8,7,4
2 6,0
3 0
7,1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 0,0,0
9,2 6
1,0 7 4,0,5
1 8 0,9
8,9 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 36
250N 509
500N 132125971148
1TR 6098
2,5TR 41836485335212247223246062309066967
5TR 2834371370
10TR 62918
40TR 84545
ĐB
127372
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,6
2 1 8
2,7 2 1,2,3
3,2,4 3 6,6,3
4 8,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5
3,3,0 6 7
9,6 7 0,2
4,9,1 8
0 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 00
250N 845
500N 761504228536
1TR 6330
2,5TR 47723244814465575164145237867311825
5TR 9398737190
10TR 44788
40TR 02248
ĐB
053869
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3,9 0 0
8 1 5
2 2 2,3,3,5
2,2,7 3 6,0
6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,1,5,2 5 5
3 6 4,9
8 7 3
8,4 8 1,7,8
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 15
250N 589
500N 552989095181
1TR 6900
2,5TR 02445931085509548178112924465272643
5TR 9058516428
10TR 94307
40TR 02445
ĐB
445451
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,8,7
8,5 1 5
9,5 2 9,8
4 3
4 5,3,5
Chục Số Đơn vị
1,4,9,8,4 5 2,1
6
0 7 8
0,7,2 8 9,1,5
8,2,0 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755