Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 28
250N 563
500N 330507930740
1TR 1032
2,5TR 99619302202647119719890438529692449
5TR 0528465956
10TR 44688
40TR 62864
ĐB
268790
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 5
7 1 9,9
3 2 8,0
6,9,4 3 2
8,6 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
0 5 6
9,5 6 3,4
7 1
2,8 8 4,8
1,1,4 9 3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 45
250N 417
500N 634555196561
1TR 2880
2,5TR 12828122356605112365074839151123691
5TR 7369290539
10TR 13877
40TR 71905
ĐB
295701
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,1
6,5,1,9,0 1 7,9,1
9 2 8
8 3 5,9
4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,3,6,0 5 1
6 1,5
1,7 7 7
2 8 0,3
1,3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 791
500N 801658456641
1TR 8333
2,5TR 76266589158394230142162964227441019
5TR 4291006816
10TR 41741
40TR 77206
ĐB
386421
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
7,9,4,4,2 1 6,5,9,0,6
4,4 2 1
3 3 3
7 4 5,1,2,2,1
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1,6,9,1,0 6 6
7 1,4
8
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 41
250N 211
500N 784983029731
1TR 6675
2,5TR 11827054682285496457935923511348913
5TR 7753578857
10TR 58698
40TR 20693
ĐB
183890
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2
4,1,3 1 1,3,3
0,9 2 7
1,1,9 3 1,5
5 4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,3 5 4,7,7
6 8
2,5,5 7 5
6,9 8
4 9 2,8,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 92
250N 222
500N 774470289056
1TR 7095
2,5TR 84107245307208635356281856957912910
5TR 1105308576
10TR 17869
40TR 96394
ĐB
815527
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 7
1 0
9,2 2 2,8,7
5 3 0
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,6,3
5,8,5,7 6 9
0,2 7 9,6
2 8 6,5
7,6 9 2,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 45
250N 794
500N 922166400247
1TR 0485
2,5TR 68909351384256012236694533907052659
5TR 3272439359
10TR 76667
40TR 84602
ĐB
906516
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 9,2
2 1 6
0 2 1,4
5 3 8,6
9,2 4 5,0,7
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,9,9
3,1 6 0,7
4,6 7 0
3 8 5
0,5,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 05
250N 743
500N 373403508280
1TR 2763
2,5TR 42413651587574373179619948098540058
5TR 8560192417
10TR 27789
40TR 41747
ĐB
090256
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,1
0 1 3,7
2
4,6,1,4 3 4
3,9 4 3,3,7
Chục Số Đơn vị
0,8 5 0,8,8,6
5 6 3
1,4 7 9
5,5 8 0,5,9
7,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755