Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 25
250N 652
500N 555213637454
1TR 0165
2,5TR 56139983563912580475299061714730204
5TR 1209145844
10TR 21223
40TR 62807
ĐB
289733
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,4,7
9 1
5,5 2 5,5,3
6,2,3 3 9,3
5,0,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
2,6,2,7 5 2,2,4,6
5,0 6 3,5
4,0 7 5
8
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 23
250N 173
500N 837790817147
1TR 8649
2,5TR 01988092085138702910433440497948465
5TR 6269099815
10TR 94099
40TR 24020
ĐB
837214
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 8
8 1 0,5,4
2 3,0
2,7 3
4,1 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
6,1 5
6 5
7,4,8 7 3,7,9
8,0 8 1,8,7
4,7,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 40
250N 060
500N 327355344398
1TR 4337
2,5TR 81309105199636509608864548622435670
5TR 4979135401
10TR 01517
40TR 13286
ĐB
855278
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 9,8,1
9,0 1 9,7
2 4
7 3 4,7
3,5,2 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 4
8 6 0,5
3,1 7 3,0,8
9,0,7 8 6
0,1 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 62
250N 124
500N 857144475383
1TR 0659
2,5TR 74421930032909536268101576190047199
5TR 5094379466
10TR 93676
40TR 90893
ĐB
952660
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 3,0
7,2 1
6 2 4,1
8,0,4,9 3
2 4 7,3
Chục Số Đơn vị
9 5 9,7
6,7 6 2,8,6,0
4,5 7 1,6
6 8 3
5,9 9 5,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 42
250N 115
500N 490021269777
1TR 5405
2,5TR 93547299574576313397992045337623132
5TR 9547528096
10TR 60226
40TR 75163
ĐB
810263
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,4
1 5
4,3 2 6,6
6,6,6 3 2
0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5 7
2,7,9,2 6 3,3,3
7,4,5,9 7 7,6,5
8
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 66
250N 280
500N 962882513818
1TR 0484
2,5TR 23100200749449416231195005044319345
5TR 5653986286
10TR 92770
40TR 76017
ĐB
137402
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0,0,7 0 0,0,2
5,3 1 8,7
0 2 8
4 3 1,9
8,7,9 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1
6,8 6 6
1 7 4,0
2,1 8 0,4,6
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 05
250N 724
500N 553110373340
1TR 6002
2,5TR 91192550901529795479162248765090121
5TR 2076009905
10TR 37490
40TR 95796
ĐB
102147
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,5,6,9 0 5,2,5
3,2 1
0,9 2 4,4,1
3 1,7
2,2 4 0,7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 0
9 6 0
3,9,4 7 9
8
7 9 2,0,7,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755