Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 06
250N 825
500N 864735198025
1TR 6539
2,5TR 90643919057005397396910998526155091
5TR 4676542298
10TR 78096
40TR 00281
ĐB
256805
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,5
6,9,8 1 9
2 5,5
4,5 3 9
4 7,3
Chục Số Đơn vị
2,2,0,6,0 5 3
0,9,9 6 1,5
4 7
9 8 1
1,3,9 9 6,9,1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 87
250N 345
500N 316580137202
1TR 3231
2,5TR 55128992526901508804211399558449701
5TR 9965734200
10TR 67229
40TR 72833
ĐB
248979
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,1,0
3,0 1 3,5
0,5 2 8,9
1,3 3 1,9,3
0,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 2,7
6 5
8,5 7 9
2 8 7,4
3,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 75
250N 731
500N 453030822281
1TR 3386
2,5TR 43367923528747014034414773527173438
5TR 6987488535
10TR 16666
40TR 46563
ĐB
452043
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0
3,8,7 1
8,5 2
6,4 3 1,0,4,8,5
3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2
8,6 6 7,6,3
6,7 7 5,0,7,1,4
3 8 2,1,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 31
250N 040
500N 442129971332
1TR 3592
2,5TR 88046546031725564971305508728624855
5TR 3691779633
10TR 42236
40TR 41271
ĐB
174378
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 3
3,2,7,7 1 7
3,9 2 1
0,3 3 1,2,3,6
4 0,6
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,0,5
4,8,3 6
9,1 7 1,1,8
7 8 6
9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 28
250N 563
500N 330507930740
1TR 1032
2,5TR 99619302202647119719890438529692449
5TR 0528465956
10TR 44688
40TR 62864
ĐB
268790
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 5
7 1 9,9
3 2 8,0
6,9,4 3 2
8,6 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
0 5 6
9,5 6 3,4
7 1
2,8 8 4,8
1,1,4 9 3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 45
250N 417
500N 634555196561
1TR 2880
2,5TR 12828122356605112365074839151123691
5TR 7369290539
10TR 13877
40TR 71905
ĐB
295701
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,1
6,5,1,9,0 1 7,9,1
9 2 8
8 3 5,9
4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,3,6,0 5 1
6 1,5
1,7 7 7
2 8 0,3
1,3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 791
500N 801658456641
1TR 8333
2,5TR 76266589158394230142162964227441019
5TR 4291006816
10TR 41741
40TR 77206
ĐB
386421
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
7,9,4,4,2 1 6,5,9,0,6
4,4 2 1
3 3 3
7 4 5,1,2,2,1
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1,6,9,1,0 6 6
7 1,4
8
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755