Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 10
250N 490
500N 247967120494
1TR 1210
2,5TR 49926160467664572533109023362234297
5TR 9925848994
10TR 34028
40TR 70057
ĐB
016979
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9,1 0 2
1 0,2,0
1,0,2 2 6,2,8
3 3 3
9,9 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,7
2,4 6
9,5 7 9,9
5,2 8
7,7 9 0,4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 97
250N 130
500N 870643714724
1TR 0728
2,5TR 71445144577044209061250256111555190
5TR 9499263416
10TR 31251
40TR 56176
ĐB
415405
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6,5
7,6,5 1 5,6
4,9 2 4,8,5
3 0
2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2,1,0 5 7,1
0,1,7 6 1
9,5 7 1,6
2 8
9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 15
250N 874
500N 417534385166
1TR 2641
2,5TR 40182629302922363650610679544677450
5TR 5215630386
10TR 81528
40TR 24893
ĐB
791136
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5,5 0
4 1 5
8 2 3,8
2,9 3 8,0,6
7 4 1,6
Chục Số Đơn vị
1,7 5 0,0,6
6,4,5,8,3 6 6,7
6 7 4,5
3,2 8 2,6
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 87
250N 754
500N 394355857919
1TR 6784
2,5TR 12053375296559161030752284009659059
5TR 5537632626
10TR 71841
40TR 92246
ĐB
516362
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
9,4 1 9
6 2 9,8,6
4,5 3 0
5,8 4 3,1,6
Chục Số Đơn vị
8 5 4,3,9
9,7,2,4 6 2
8 7 6
2 8 7,5,4
1,2,5 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 08
250N 983
500N 130186341038
1TR 1419
2,5TR 34487612704144773323431327439798393
5TR 5368479984
10TR 19727
40TR 55323
ĐB
283957
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,1
0 1 9
3 2 3,7,3
8,2,9,2 3 4,8,2
3,8,8 4 7
Chục Số Đơn vị
5 7
6
8,4,9,2,5 7 0
0,3 8 3,7,4,4
1 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 53
250N 995
500N 673998007649
1TR 2101
2,5TR 99459613772941575511982655949012193
5TR 9537791921
10TR 65424
40TR 52979
ĐB
402234
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,1
0,1,2 1 5,1
2 1,4
5,9 3 9,4
2,3 4 9
Chục Số Đơn vị
9,1,6 5 3,9
6 5
7,7 7 7,7,9
8
3,4,5,7 9 5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SDG
100N 72
250N 822
500N 763854311644
1TR 6778
2,5TR 78448464033393194230001089722189784
5TR 5411220677
10TR 52912
40TR 84950
ĐB
168065
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 3,8
3,3,2 1 2,2
7,2,1,1 2 2,1
0 3 8,1,1,0
4,8 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6 5 0
6 5
7 7 2,8,7
3,7,4,0 8 4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755