Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 78
250N 125
500N 549824470065
1TR 3171
2,5TR 62706992144180874225592351183901941
5TR 1177679965
10TR 67603
40TR 54774
ĐB
941551
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,3
7,4,5 1 4
2 5,5
0 3 5,9
1,7 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,6,2,3,6 5 1
0,7 6 5,5
4 7 8,1,6,4
7,9,0 8
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 95
250N 720
500N 306711130538
1TR 3862
2,5TR 95784030727553784014230386294313028
5TR 3583361063
10TR 11150
40TR 02001
ĐB
953622
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1
0 1 3,4
6,7,2 2 0,8,2
1,4,3,6 3 8,7,8,3
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 0
6 7,2,3
6,3 7 2
3,3,2 8 4
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 36
250N 843
500N 721280720408
1TR 9803
2,5TR 65132885688937335232234151618953385
5TR 9609778368
10TR 50534
40TR 63003
ĐB
806253
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,3,3
1 2,5
1,7,3,3 2
4,0,7,0,5 3 6,2,2,4
3 4 3
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3
3 6 8,8
9 7 2,3
0,6,6 8 9,5
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 17
250N 599
500N 231038017561
1TR 9002
2,5TR 74881076689412198073036561892127908
5TR 7700538774
10TR 09118
40TR 54259
ĐB
556678
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,2,8,5
0,6,8,2,2 1 7,0,8
0 2 1,1
7 3
7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9
5 6 1,8
1 7 3,4,8
6,0,1,7 8 1
9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 68
250N 530
500N 987531779830
1TR 7131
2,5TR 32105286125103982948805656936796588
5TR 8355568846
10TR 86212
40TR 24361
ĐB
982704
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 5,4
3,6 1 2,2
1,1 2
3 0,0,1,9
0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
7,0,6,5 5 5
4 6 8,5,7,1
7,6 7 5,7
6,4,8 8 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 22
250N 113
500N 458860040016
1TR 7769
2,5TR 06426389944522837701812106837196574
5TR 1757523979
10TR 67099
40TR 59772
ĐB
307517
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1
0,7 1 3,6,0,7
2,7 2 2,6,8
1 3
0,9,7 4
Chục Số Đơn vị
7 5
1,2 6 9
1 7 1,4,5,9,2
8,2 8 8
6,7,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 02
250N 994
500N 588712858576
1TR 7041
2,5TR 93583038339179833105949646804788644
5TR 9928726147
10TR 20374
40TR 96709
ĐB
952908
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,9,8
4 1
0 2
8,3 3 3
9,6,4,7 4 1,7,4,7
Chục Số Đơn vị
8,0 5
7 6 4
8,4,8,4 7 6,4
9,0 8 7,5,3,7
0 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755