Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 791
500N 801658456641
1TR 8333
2,5TR 76266589158394230142162964227441019
5TR 4291006816
10TR 41741
40TR 77206
ĐB
386421
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
7,9,4,4,2 1 6,5,9,0,6
4,4 2 1
3 3 3
7 4 5,1,2,2,1
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1,6,9,1,0 6 6
7 1,4
8
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 41
250N 211
500N 784983029731
1TR 6675
2,5TR 11827054682285496457935923511348913
5TR 7753578857
10TR 58698
40TR 20693
ĐB
183890
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2
4,1,3 1 1,3,3
0,9 2 7
1,1,9 3 1,5
5 4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,3 5 4,7,7
6 8
2,5,5 7 5
6,9 8
4 9 2,8,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 92
250N 222
500N 774470289056
1TR 7095
2,5TR 84107245307208635356281856957912910
5TR 1105308576
10TR 17869
40TR 96394
ĐB
815527
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 7
1 0
9,2 2 2,8,7
5 3 0
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,6,3
5,8,5,7 6 9
0,2 7 9,6
2 8 6,5
7,6 9 2,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 45
250N 794
500N 922166400247
1TR 0485
2,5TR 68909351384256012236694533907052659
5TR 3272439359
10TR 76667
40TR 84602
ĐB
906516
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 9,2
2 1 6
0 2 1,4
5 3 8,6
9,2 4 5,0,7
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,9,9
3,1 6 0,7
4,6 7 0
3 8 5
0,5,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 05
250N 743
500N 373403508280
1TR 2763
2,5TR 42413651587574373179619948098540058
5TR 8560192417
10TR 27789
40TR 41747
ĐB
090256
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,1
0 1 3,7
2
4,6,1,4 3 4
3,9 4 3,3,7
Chục Số Đơn vị
0,8 5 0,8,8,6
5 6 3
1,4 7 9
5,5 8 0,5,9
7,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 33
250N 928
500N 302442484646
1TR 5125
2,5TR 45060344462732320449711030394383577
5TR 3937270062
10TR 40022
40TR 70469
ĐB
759299
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
1
7,6,2 2 8,4,5,3,2
3,2,0,4 3 3
2 4 8,6,6,9,3
Chục Số Đơn vị
2 5
4,4 6 0,2,9
7 7 7,2
2,4 8
4,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/11/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 95
250N 048
500N 304930121596
1TR 4560
2,5TR 06452864944431925287335942980449314
5TR 6583515353
10TR 21356
40TR 76119
ĐB
284555
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/11/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
1 2,9,4,9
1,5 2
5 3 5
9,9,0,1 4 8,9
Chục Số Đơn vị
9,3,5 5 2,3,6,5
9,5 6 0
8 7
4 8 7
4,1,1 9 5,6,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755