Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 87
250N 459
500N 209176790499
1TR 2050
2,5TR 85755625418304353787646131835151050
5TR 9792246713
10TR 30061
40TR 00830
ĐB
138382
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,3 0
9,4,5,6 1 3,3
2,8 2 2
4,1,1 3 0
4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 5 9,0,5,1,0
6 1
8,8 7 9
8 7,7,2
5,7,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 94
250N 734
500N 279063197714
1TR 1064
2,5TR 26240928585426454651180606797794502
5TR 8355869857
10TR 22575
40TR 75174
ĐB
817339
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4,6 0 2
5 1 9,4
0 2
3 4,9
9,3,1,6,6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1,8,7
6 4,4,0
7,5 7 7,5,4
5,5 8
1,3 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 82
250N 637
500N 680569239615
1TR 4552
2,5TR 07750783944062231117742411604127025
5TR 8100307558
10TR 60512
40TR 62572
ĐB
560700
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 5,3,0
4,4 1 5,7,2
8,5,2,1,7 2 3,2,5
2,0 3 7
9 4 1,1
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 2,0,8
6
3,1 7 2
5 8 2
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 19/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 39
250N 372
500N 994238355222
1TR 2830
2,5TR 05504240580035899749530198127135280
5TR 6785568987
10TR 49778
40TR 74785
ĐB
573990
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,9 0 4
7 1 9
7,4,2 2 2
3 9,5,0
0 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3,5,8 5 8,8,5
6
8 7 2,1,8
5,5,7 8 0,7,5
3,4,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 59
250N 571
500N 334799505733
1TR 4515
2,5TR 29066410515318135748294657338551978
5TR 1417607232
10TR 98822
40TR 65367
ĐB
237610
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
7,5,8 1 5,0
3,2 2 2
3 3 3,2
4 7,8
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 9,0,1
6,7 6 6,5,7
4,6 7 1,8,6
4,7 8 1,5
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 27
250N 027
500N 854759247063
1TR 5400
2,5TR 53059386718256540147919993093584429
5TR 1740816572
10TR 12182
40TR 03231
ĐB
617219
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8
7,3 1 9
7,8 2 7,7,4,9
6 3 5,1
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
6 3,5
2,2,4,4 7 1,2
0 8 2
5,9,2,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 70
250N 652
500N 757082704452
1TR 3074
2,5TR 62200162007890509266917669802281536
5TR 8079487322
10TR 32327
40TR 05709
ĐB
526514
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0,0 0 0,0,5,9
1 4
5,5,2,2 2 2,2,7
3 6
7,9,1 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,2
6,6,3 6 6,6
2 7 0,0,0,4
8
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755