Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 49
250N 749
500N 641583122201
1TR 8226
2,5TR 99486168358880385140835477762429644
5TR 9851765384
10TR 78363
40TR 58800
ĐB
014567
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 1,3,0
0 1 5,2,7
1 2 6,4
0,6 3 5
2,4,8 4 9,9,0,7,4
Chục Số Đơn vị
1,3 5
2,8 6 3,7
4,1,6 7
8 6,4
4,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 55
250N 052
500N 414277124437
1TR 4905
2,5TR 99399975929437426478671097748405416
5TR 1001306928
10TR 47874
40TR 01865
ĐB
908857
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,9
1 2,6,3
5,4,1,9 2 8
1 3 7
7,8,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0,6 5 5,2,7
1 6 5
3,5 7 4,8,4
7,2 8 4
9,0 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 39
250N 615
500N 688424729863
1TR 4590
2,5TR 71690981268821620530837999594257941
5TR 1518527425
10TR 38100
40TR 39451
ĐB
640591
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,3,0 0 0
4,5,9 1 5,6
7,4 2 6,5
6 3 9,0
8 4 2,1
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 1
2,1 6 3
7 2
8 4,5
3,9 9 0,0,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 47
250N 161
500N 104592740965
1TR 8733
2,5TR 94812082202062122312584955458213198
5TR 6940188904
10TR 76677
40TR 79265
ĐB
029456
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,4
6,2,0 1 2,2
1,1,8 2 0,1
3 3 3
7,0 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,6,9,6 5 6
5 6 1,5,5
4,7 7 4,7
9 8 2
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 83
250N 692
500N 536618006149
1TR 6098
2,5TR 36744568783703700014764610173951350
5TR 0862717074
10TR 12239
40TR 60224
ĐB
605606
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0,6
6 1 4
9 2 7,4
8 3 7,9,9
4,1,7,2 4 9,4
Chục Số Đơn vị
5 0
6,0 6 6,1
3,2 7 8,4
9,7 8 3
4,3,3 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 18
250N 482
500N 539701228358
1TR 4672
2,5TR 53858570565856063874105120925402252
5TR 4733477449
10TR 49496
40TR 24151
ĐB
684631
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
5,3 1 8,2
8,2,7,1,5 2 2
3 4,1
7,5,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,8,6,4,2,1
5,9 6 0
9 7 2,4
1,5,5 8 2
4 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SDNG
100N 84
250N 938
500N 901370150445
1TR 4678
2,5TR 83485055416385740386512875558803954
5TR 4808427688
10TR 03833
40TR 81767
ĐB
091459
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 3,5
2
1,3 3 8,3
8,5,8 4 5,1
Chục Số Đơn vị
1,4,8 5 7,4,9
8 6 7
5,8,6 7 8
3,7,8,8 8 4,5,6,7,8,4,8
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755