Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K3
100N 55
200N 871
400N 439970309171
1TR 3257
3TR 11370694723776887599996075662473317
10TR 6984772405
15TR 14913
30TR 96547
ĐB
765189
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,5
7,7 1 7,3
7 2 4
1 3 0
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,7
6 8
5,0,1,4,4 7 1,1,0,2
6 8 9
9,9,8 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K2
100N 08
200N 364
400N 159681285348
1TR 7635
3TR 63621212527101557538338558317332257
10TR 9872934846
15TR 98261
30TR 64359
ĐB
900955
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
2,6 1 5
5 2 8,1,9
7 3 5,8
6 4 8,6
Chục Số Đơn vị
3,1,5,5 5 2,5,7,9,5
9,4 6 4,1
5 7 3
0,2,4,3 8
2,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: D9L8K1
100N 31
200N 959
400N 017128633957
1TR 1856
3TR 26342513579173397014625985084604427
10TR 4428948738
15TR 89462
30TR 64149
ĐB
113913
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,7 1 4,3
4,6 2 7
6,3,1 3 1,3,8
1 4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
5 9,7,6,7
5,4 6 3,2
5,5,2 7 1
9,3 8 9
5,8,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K5
100N 16
200N 187
400N 074258994294
1TR 4205
3TR 27348858535474383924059388114917144
10TR 0237437028
15TR 14936
30TR 80861
ĐB
060002
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K4
100N 11
200N 419
400N 413777066316
1TR 9152
3TR 91209261895257802888745529440716451
10TR 9477737894
15TR 66424
30TR 86219
ĐB
550785
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7
1,5 1 1,9,6,9
5,5 2 4
3 7
9,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,2,1
0,1 6
3,0,7 7 8,7
7,8 8 9,8,5
1,0,8,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K3
100N 52
200N 881
400N 012063105286
1TR 4095
3TR 68145396318565189122707150908187224
10TR 1648534381
15TR 82189
30TR 27976
ĐB
557045
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
8,3,5,8,8 1 0,5
5,2 2 0,2,4
3 1
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
9,4,1,8,4 5 2,1
8,7 6
7 6
8 1,6,1,5,1,9
8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K2
100N 88
200N 010
400N 809441677096
1TR 6927
3TR 26121610061175957553707959778620521
10TR 2103469586
15TR 77221
30TR 01150
ĐB
970291
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 6
2,2,2,9 1 0
2 7,1,1,1
5 3 4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 9,3,0
9,0,8,8 6 7
6,2 7
8 8 8,6,6
5 9 4,6,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755