Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/08/2022

Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: K5T6
100N 40
200N 337
400N 932292280995
1TR 4307
3TR 91821841223920702198502635117498113
10TR 1562153609
15TR 66628
30TR 28767
ĐB
864057
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,7,9
2,2 1 3
2,2 2 2,8,1,2,1,8
6,1 3 7
7 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 7
6 3,7
3,0,0,6,5 7 4
2,9,2 8
0 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N 14
200N 647
400N 467437863800
1TR 3440
3TR 66394101810298885287882028121993050
10TR 6722693419
15TR 99872
30TR 25545
ĐB
821302
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,5 0 0,2,2
8 1 4,9,9
0,7,0 2 6
3
1,7,9 4 7,0,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
8,2 6
4,8 7 4,2
8 8 6,1,8,7
1,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N 93
200N 138
400N 597216833575
1TR 4212
3TR 57999457956791849025131450343281523
10TR 6655673434
15TR 29610
30TR 57910
ĐB
927165
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1 0
1 2,8,0,0
7,1,3 2 5,3
9,8,2 3 8,2,4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
7,9,2,4,6 5 6
5 6 5
7 2,5
3,1 8 3
9 9 3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N 26
200N 986
400N 863167571122
1TR 2841
3TR 79186559060188610512760535557343643
10TR 2407630484
15TR 91284
30TR 13490
ĐB
579210
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6
3,4 1 2,0
2,1 2 6,2
5,7,4 3 1
8,8 4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 7,3
2,8,8,0,8,7 6
5 7 3,6
8 6,6,6,4,4
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N 41
200N 177
400N 205597655552
1TR 9510
3TR 33454376530582698112095720796413000
10TR 2894933510
15TR 48230
30TR 62157
ĐB
541281
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,1,3 0 0
4,8 1 0,2,0
5,1,7 2 6
5 3 0
5,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,2,4,3,7
2 6 5,4
7,5 7 7,2
8 1
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N 93
200N 263
400N 946264580283
1TR 1817
3TR 10928607927556304012254776826445815
10TR 2411911343
15TR 03425
30TR 75400
ĐB
353900
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
1 7,2,5,9
6,9,1 2 8,5
9,6,8,6,4 3
6 4 3
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
6 3,2,3,4
1,7 7 7
5,2 8 3
1 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 98
200N 224
400N 870622814688
1TR 3191
3TR 88308456421802249305313679340444593
10TR 3940813407
15TR 60613
30TR 24244
ĐB
547303
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3
2,0,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5
0 6 7
6,0 7
9,8,0,0 8 1,8
9 8,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755