Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Cà Mau - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K4
100N 89
200N 409
400N 167310042060
1TR 5316
3TR 20506611768438509436746277336061470
10TR 2890494086
15TR 59902
30TR 23148
ĐB
641398
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,7 0 9,4,6,4,2
1 6
0 2 7
7 3 6
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5
1,0,7,3,8 6 0,0
2 7 3,6,0
4,9 8 9,5,6
8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K3
100N 35
200N 148
400N 315803873139
1TR 7848
3TR 19556081767618020030722175346566468
10TR 1494824529
15TR 71133
30TR 45450
ĐB
806843
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0
1 7
2 9
3,4 3 5,9,0,3
4 8,8,8,3
Chục Số Đơn vị
3,6 5 8,6,0
5,7 6 5,8
8,1 7 6
4,5,4,6,4 8 7,0
3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K2
100N 21
200N 389
400N 386952957772
1TR 5003
3TR 58555990094939606649870074531453297
10TR 3839110114
15TR 05996
30TR 40772
ĐB
037856
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,7
2,9 1 4,4
7,7 2 1
0 3
1,1 4 9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5,6
9,9,5 6 9
0,9 7 2,2
8 9
8,6,0,4 9 5,6,7,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K1
100N 74
200N 584
400N 267402863872
1TR 5728
3TR 81305380885259978546213510702906111
10TR 5181160378
15TR 72392
30TR 31683
ĐB
324964
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,1,1 1 1,1
7,9 2 8,9
8 3
7,8,7,6 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 1
8,4 6 4
7 4,4,2,8
2,8,7 8 4,6,8,3
9,2 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T03K4
100N 82
200N 178
400N 546755175188
1TR 8635
3TR 00428354229909064918607362519028279
10TR 0476348603
15TR 14039
30TR 79345
ĐB
411785
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 3
1 7,8
8,2 2 8,2
6,0 3 5,6,9
4 5
Chục Số Đơn vị
3,4,8 5
3 6 7,3
6,1 7 8,9
7,8,2,1 8 2,8,5
7,3 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T03K3
100N 42
200N 300
400N 110847332692
1TR 4961
3TR 95175494943694288976954736144093237
10TR 5134063768
15TR 43368
30TR 05026
ĐB
093658
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,4 0 0,8
6 1
4,9,4 2 6
3,7 3 3,7
9 4 2,2,0,0
Chục Số Đơn vị
7 5 8
7,2 6 1,8,8
3 7 5,6,3
0,6,6,5 8
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T03K2
100N 64
200N 981
400N 912559124093
1TR 3858
3TR 57884132341376576075400395317055092
10TR 4684553966
15TR 11625
30TR 37528
ĐB
225934
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0
8 1 2
1,9 2 5,5,8
9 3 4,9,4
6,8,3,3 4 5
Chục Số Đơn vị
2,6,7,4,2 5 8
6 6 4,5,6
7 5,0
5,2 8 1,4
3 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755