Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Cà Mau - 18/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T09K3
100N 75
200N 536
400N 694799601084
1TR 8532
3TR 44986199448778697472202086218638984
10TR 6747681437
15TR 46526
30TR 73230
ĐB
035668
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 8
1
3,7 2 6
3 6,2,7,0
8,4,8 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7 5
3,8,8,8,7,2 6 0,8
4,3 7 5,2,6
0,6 8 4,6,6,6,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 11/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T09K2
100N 02
200N 271
400N 611895258581
1TR 9901
3TR 19641269048300795880416013925165188
10TR 8657305748
15TR 01406
30TR 33265
ĐB
945364
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,1,4,7,1,6
7,8,0,4,0,5 1 8
0 2 5
7 3
0,6 4 1,8
Chục Số Đơn vị
2,6 5 1
0 6 5,4
0 7 1,3
1,8,4 8 1,0,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 04/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T09K1
100N 67
200N 182
400N 582291473555
1TR 0309
3TR 56440219922418718666586130360822287
10TR 1493032795
15TR 95313
30TR 78907
ĐB
949028
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 9,8,7
1 3,3
8,2,9 2 2,8
1,1 3 0
4 7,0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5
6 6 7,6
6,4,8,8,0 7
0,2 8 2,7,7
0 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 28/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K4
100N 96
200N 568
400N 649366820302
1TR 6373
3TR 69710640064526971246060199405600617
10TR 2110705773
15TR 31156
30TR 19626
ĐB
611451
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,6,7
5 1 0,9,7
8,0 2 6
9,7,7 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,6,1
9,0,4,5,5,2 6 8,9
1,0 7 3,3
6 8 2
6,1 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 21/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K3
100N 29
200N 266
400N 878207192575
1TR 8205
3TR 85219104859664221550830135026728231
10TR 3640657214
15TR 62556
30TR 02647
ĐB
553224
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
3 1 9,9,3,4
8,4 2 9,4
1 3 1
1,2 4 2,7
Chục Số Đơn vị
7,0,8 5 0,6
6,0,5 6 6,7
6,4 7 5
8 2,5
2,1,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 14/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K2
100N 01
200N 612
400N 804829450799
1TR 1454
3TR 18074691162888047385483984997778899
10TR 0067583911
15TR 28385
30TR 78097
ĐB
221191
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,1,9 1 2,6,1
1 2
3
5,7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4,8,7,8 5 4
1 6
7,9 7 4,7,5
4,9 8 0,5,5
9,9 9 9,8,9,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 07/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T08K1
100N 57
200N 318
400N 773778241118
1TR 7036
3TR 66679213543002568822896742895353331
10TR 3257553937
15TR 06825
30TR 79746
ĐB
132101
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/08/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
3,0 1 8,8
2 2 4,5,2,5
5 3 7,6,1,7
2,5,7 4 6
Chục Số Đơn vị
2,7,2 5 7,4,3
3,4 6
5,3,3 7 9,4,5
1,1 8
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755