Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Cà Mau - 17/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K3
100N 10
200N 801
400N 227412536690
1TR 8791
3TR 12018752376528401354672321901456177
10TR 8463323849
15TR 25941
30TR 10705
ĐB
147788
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,5
0,9,4 1 0,8,4
3 2
5,3 3 7,2,3
7,8,5,1 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4
6
3,7 7 4,7
1,8 8 4,8
4 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 10/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K2
100N 72
200N 772
400N 191800705931
1TR 7460
3TR 68964365317463740550251296353052124
10TR 1528514206
15TR 46517
30TR 63500
ĐB
800199
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,6,5,3,0 0 6,0
3,3 1 8,7
7,7 2 9,4
3 1,1,7,0
6,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0
0 6 0,4
3,1 7 2,2,0
1 8 5
2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 03/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T06K1
100N 32
200N 743
400N 701116427519
1TR 6254
3TR 88523531262034094818814024267892639
10TR 4288352056
15TR 02249
30TR 84391
ĐB
605440
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2
1,9 1 1,9,8
3,4,0 2 3,6
4,2,8 3 2,9
5 4 3,2,0,9,0
Chục Số Đơn vị
5 4,6
2,5 6
7 8
1,7 8 3
1,3,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 27/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K4
100N 15
200N 991
400N 636983825411
1TR 1628
3TR 90940642563375121021698103495206720
10TR 6068730921
15TR 15370
30TR 45542
ĐB
188938
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,2,7 0
9,1,5,2,2 1 5,1,0
8,5,4 2 8,1,0,1
3 8
4 0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2
5 6 9
8 7 0
2,3 8 2,7
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K3
100N 65
200N 010
400N 424913013927
1TR 2758
3TR 50105120293177159520717133827297902
10TR 4108341556
15TR 42962
30TR 98835
ĐB
287839
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K2
100N 30
200N 677
400N 637689043840
1TR 5865
3TR 21397495906046468568972807040055101
10TR 6315749949
15TR 41841
30TR 11246
ĐB
071363
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4,9,8,0 0 4,0,1
0,4 1
2
6 3 0
0,6 4 0,9,1,6
Chục Số Đơn vị
6 5 7
7,4 6 5,4,8,3
7,9,5 7 7,6
6 8 0
4 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K1
100N 94
200N 461
400N 262339643293
1TR 0275
3TR 19239302161477982161456312794098990
10TR 4991715689
15TR 12851
30TR 50180
ĐB
838679
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0
6,6,3,5 1 6,7
2 3
2,9 3 9,1
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1 6 1,4,1
1 7 5,9,9
8 9,0
3,7,8,7 9 4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755