Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bình Thuận - 13/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 66
200N 506
400N 197595985550
1TR 2123
3TR 42107481982217219520407108981700957
10TR 3475001939
15TR 92265
30TR 58281
ĐB
186832
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,1,5 0 6,7
8 1 0,7
7,3 2 3,0
2 3 9,2
4
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,7,0
6,0 6 6,5
0,1,5 7 5,2
9,9 8 1
3 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 06/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 00
200N 100
400N 074307937877
1TR 7807
3TR 77921512912610734326033337828399980
10TR 4478557365
15TR 96787
30TR 28563
ĐB
012022
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,8 0 0,0,7,7
2,9 1
2 2 1,6,2
4,9,3,8,6 3 3
4 3
Chục Số Đơn vị
8,6 5
2 6 5,3
7,0,0,8 7 7
8 3,0,5,7
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 30/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K5
100N 41
200N 774
400N 635474216045
1TR 3860
3TR 12634929416002802228683344513068001
10TR 6051131880
15TR 80167
30TR 81965
ĐB
863973
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,8 0 1
4,2,4,0,1 1 1
2 1,8,8
7 3 4,4,0
7,5,3,3 4 1,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6 5 4
6 0,7,5
6 7 4,3
2,2 8 0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 32
200N 279
400N 810451593122
1TR 0233
3TR 75049785367854612924180356114456559
10TR 9142214227
15TR 02819
30TR 38186
ĐB
676628
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9
3,2,2 2 2,4,2,7,8
3 3 2,3,6,5
0,2,4 4 9,6,4
Chục Số Đơn vị
3 5 9,9
3,4,8 6
2 7 9
2 8 6
7,5,4,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 64
200N 550
400N 191050834179
1TR 1416
3TR 85609319744230461726824839009728723
10TR 9163317830
15TR 50064
30TR 45165
ĐB
001084
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 9,4
1 0,6
2 6,3
8,8,2,3 3 3,0
6,7,0,6,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0
1,2 6 4,4,5
9 7 9,4
8 3,3,4
7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 56
200N 607
400N 444052860799
1TR 8409
3TR 54269473933405478530780316190420461
10TR 1172785350
15TR 26721
30TR 30239
ĐB
773364
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,5 0 7,9,4
3,6,2 1
2 7,1
9 3 0,1,9
5,0,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 6,4,0
5,8 6 9,1,4
0,2 7
8 6
9,0,6,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 78
200N 875
400N 995776425401
1TR 7121
3TR 53888160214438696623280290754234219
10TR 5723084764
15TR 93838
30TR 00057
ĐB
179433
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,2,2 1 9
4,4 2 1,1,3,9
2,3 3 0,8,3
6 4 2,2
Chục Số Đơn vị
7 5 7,7
8 6 4
5,5 7 8,5
7,8,3 8 8,6
2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755