Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bình Phước - 22/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4-22
100N 78
200N 452
400N 980441671418
1TR 0665
3TR 93797160869774476159807986467358853
10TR 6186624940
15TR 52773
30TR 68170
ĐB
908475
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 4
1 8
5 2
7,5,7 3
0,4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2,9,3
8,6 6 7,5,6
6,9 7 8,3,3,0,5
7,1,9 8 6
5 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 15/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 10K3-22
100N 22
200N 076
400N 009916022507
1TR 1401
3TR 87761940855163319575112774177752188
10TR 0386003159
15TR 72723
30TR 20773
ĐB
002556
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,7,1
0,6 1
2,0 2 2,3
3,2,7 3 3
4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 9,6
7,5 6 1,0
0,7,7 7 6,5,7,7,3
8 8 5,8
9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 08/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 10K2-22
100N 09
200N 259
400N 091172889533
1TR 5104
3TR 90173677300933899712661425667155149
10TR 2077250435
15TR 96987
30TR 66515
ĐB
722368
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,4
1,7 1 1,2,5
1,4,7 2
3,7 3 3,0,8,5
0 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
6 8
8 7 3,1,2
8,3,6 8 8,7
0,5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 01/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 10K1-22
100N 34
200N 987
400N 398106381618
1TR 8966
3TR 87907620613366832792320593440874607
10TR 9879785390
15TR 91296
30TR 02393
ĐB
046224
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8,7
8,6 1 8
9 2 4
9 3 4,8
3,2 4
Chục Số Đơn vị
5 9
6,9 6 6,1,8
8,0,0,9 7
3,1,6,0 8 7,1
5 9 2,7,0,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 24/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9K422
100N 91
200N 235
400N 094098147751
1TR 8652
3TR 05677236670522903050428895915275740
10TR 2923028638
15TR 15320
30TR 57417
ĐB
255873
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,4,3,2 0
9,5 1 4,7
5,5 2 9,0
7 3 5,0,8
1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1,2,0,2
6 7
7,6,1 7 7,3
3 8 9
2,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9K322
100N 63
200N 119
400N 203061772859
1TR 5163
3TR 07181367058110774060361279890980348
10TR 1168271256
15TR 66964
30TR 18399
ĐB
250607
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 5,7,9,7
8 1 9
8 2 7
6,6 3 0
6 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5 9,6
5 6 3,3,0,4
7,0,2,0 7 7
4 8 1,2
1,5,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2-22
100N 20
200N 931
400N 399963836750
1TR 1772
3TR 46331208444598137225408674599539611
10TR 5633237850
15TR 64611
30TR 92046
ĐB
325399
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0
3,3,8,1,1 1 1,1
7,3 2 0,5
8 3 1,1,2
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
2,9 5 0,0
4 6 7
6 7 2
8 3,1
9,9 9 9,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755