Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bình Phước - 16/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 7K322
100N 98
200N 179
400N 309967285377
1TR 3538
3TR 52297676027221666712623802760789688
10TR 9940750917
15TR 97927
30TR 28088
ĐB
751108
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,7,8
1 6,2,7
0,1 2 8,7
3 8
4
Chục Số Đơn vị
5
1 6
7,9,0,0,1,2 7 9,7
9,2,3,8,8,0 8 0,8,8
7,9 9 8,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 09/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 7K222
100N 16
200N 461
400N 432569681002
1TR 2078
3TR 03689961847555965298666802882652727
10TR 5749873469
15TR 91997
30TR 13699
ĐB
817582
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
6 1 6
0,8 2 5,6,7
3
8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 9
1,2 6 1,8,9
2,9 7 8
6,7,9,9 8 9,4,0,2
8,5,6,9 9 8,8,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 02/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 7K122
100N 39
200N 070
400N 621360312448
1TR 0762
3TR 61091911292493328931716133740909052
10TR 8896283215
15TR 42795
30TR 06325
ĐB
387404
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4
3,9,3 1 3,3,5
6,5,6 2 9,5
1,3,1 3 9,1,3,1
0 4 8
Chục Số Đơn vị
1,9,2 5 2
6 2,2
7 0
4 8
3,2,0 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K422
100N 77
200N 703
400N 699407803398
1TR 7590
3TR 70300072813098229800195727665723592
10TR 6237715872
15TR 58530
30TR 70753
ĐB
057234
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,3 0 3,0,0
8 1
8,7,9,7 2
0,5 3 0,4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3
6
7,5,7 7 7,2,7,2
9 8 0,1,2
9 4,8,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K322
100N 65
200N 619
400N 274239286135
1TR 0470
3TR 02549190673841811664602352939810962
10TR 2029643792
15TR 12195
30TR 13736
ĐB
321950
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
1 9,8
4,6,9 2 8
3 5,5,6
6 4 2,9
Chục Số Đơn vị
6,3,3,9 5 0
9,3 6 5,7,4,2
6 7 0
2,1,9 8
1,4 9 8,6,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K222
100N 11
200N 926
400N 602029793520
1TR 6517
3TR 95056254120083425704130582701249985
10TR 2095483374
15TR 00668
30TR 24691
ĐB
702051
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 4
1,9,5 1 1,7,2,2
1,1 2 6,0,0
3 4
3,0,5,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 6,8,4,1
2,5 6 8
1 7 9,4
5,6 8 5
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K122
100N 95
200N 336
400N 618136226882
1TR 2175
3TR 64677239385159510470669900672037777
10TR 6732813658
15TR 52931
30TR 03977
ĐB
189852
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,2 0
8,3 1
2,8,5 2 2,0,8
3 6,8,1
4
Chục Số Đơn vị
9,7,9 5 8,2
3 6
7,7,7 7 5,7,0,7,7
3,2,5 8 1,2
9 5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755