Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bình Phước - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 6K123
100N 48
200N 858
400N 017994774639
1TR 4325
3TR 09954606810013588618322456422375079
10TR 3625464150
15TR 22093
30TR 60686
ĐB
475175
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0
8 1 8
2 5,3
2,9 3 9,5
5,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
2,3,4,7 5 8,4,4,0
8 6
7 7 9,7,9,5
4,5,1 8 1,6
7,3,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K423
100N 79
200N 333
400N 929897787347
1TR 8525
3TR 97279135252187864546591697864958849
10TR 5659818042
15TR 46861
30TR 37888
ĐB
871775
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
6 1
4 2 5,5
3 3 3
4 7,6,9,9,2
Chục Số Đơn vị
2,2,7 5
4 6 9,1
4 7 9,8,9,8,5
9,7,7,9,8 8 8
7,7,6,4,4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K323
100N 54
200N 447
400N 827064290904
1TR 3136
3TR 96623809091335508854641081446791184
10TR 9354167091
15TR 67803
30TR 64432
ĐB
930598
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,9,8,3
4,9 1
3 2 9,3
2,0 3 6,2
5,0,5,8 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 5 4,5,4
3 6 7
4,6 7 0
0,9 8 4
2,0 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K223
100N 36
200N 377
400N 869357155103
1TR 7250
3TR 78052379586708576377739694831130631
10TR 0943730345
15TR 99932
30TR 40091
ĐB
159503
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,3
1,3,9 1 5,1
5,3 2
9,0,0 3 6,1,7,2
4 5
Chục Số Đơn vị
1,8,4 5 0,2,8
3 6 9
7,7,3 7 7,7
5 8 5
6 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K123
100N 16
200N 178
400N 557926031979
1TR 3834
3TR 36565064028206462990273138496614732
10TR 0056941324
15TR 00384
30TR 31762
ĐB
060842
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,2
1 6,3
0,3,6,4 2 4
0,1 3 4,2
3,6,2,8 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5
1,6 6 5,4,6,9,2
7 8,9,9
7 8 4
7,7,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 4K523
100N 12
200N 131
400N 984311587804
1TR 6585
3TR 52471222286762272594760102896001451
10TR 1682007364
15TR 03548
30TR 48528
ĐB
482282
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,2 0 4
3,7,5 1 2,0
1,2,8 2 8,2,0,8
4 3 1
0,9,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8 5 8,1
6 0,4
7 1
5,2,4,2 8 5,2
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 4K423
100N 90
200N 102
400N 899044404426
1TR 0955
3TR 11778481512134763437080016987775909
10TR 8488179400
15TR 45904
30TR 11487
ĐB
064949
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,4,0 0 2,1,9,0,4
5,0,8 1
0 2 6
3 7
0 4 0,7,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1
2 6
4,3,7,8 7 8,7
7 8 1,7
0,4 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755