Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 08K33
100N 30
200N 219
400N 591482029808
1TR 4711
3TR 28801261300368894137374873110352614
10TR 6865693672
15TR 21674
30TR 00210
ĐB
483569
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,1 0 2,8,1,3
1,0 1 9,4,1,4,0
0,7 2
0 3 0,0,7
1,1,7 4
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 9
3,8 7 2,4
0,8 8 8,7
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 08K32
100N 99
200N 243
400N 967068685070
1TR 5987
3TR 73525596195931521905946164991001531
10TR 3774537593
15TR 69893
30TR 68940
ĐB
667870
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7,1,4,7 0 5
3 1 9,5,6,0
2 5
4,9,9 3 1
4 3,5,0
Chục Số Đơn vị
2,1,0,4 5
1 6 8
8 7 0,0,0
6 8 7
9,1 9 9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 08K31
100N 46
200N 562
400N 263658932171
1TR 3348
3TR 07432413025664448604972899981818468
10TR 2109647622
15TR 22237
30TR 28755
ĐB
687390
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4
7 1 8
6,3,0,2 2 2
9 3 6,2,7
4,0 4 6,8,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4,3,9 6 2,8
3 7 1
4,1,6 8 9
8 9 3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 07K30
100N 82
200N 732
400N 311525783025
1TR 7922
3TR 81029892805525171397023324994991462
10TR 9817282665
15TR 49335
30TR 79696
ĐB
993386
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
5 1 5
8,3,2,3,6,7 2 5,2,9
3 2,2,5
4 9
Chục Số Đơn vị
1,2,6,3 5 1
9,8 6 2,5
9 7 8,2
7 8 2,0,6
2,4 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 07K29
100N 79
200N 258
400N 518739085112
1TR 0459
3TR 83886035536979772808598251473160488
10TR 3014816543
15TR 20595
30TR 57432
ĐB
881693
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
3 1 2
1,3 2 5
5,4,9 3 1,2
4 8,3
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8,9,3
8 6
8,9 7 9
5,0,0,8,4 8 7,6,8
7,5 9 7,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 07K28
100N 86
200N 909
400N 671964747021
1TR 0471
3TR 29257664141542934563495190699052367
10TR 3470455496
15TR 49993
30TR 21685
ĐB
247969
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,4
2,7 1 9,4,9
2 1,9
6,9 3
7,1,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5 7
8,9 6 3,7,9
5,6 7 4,1
8 6,5
0,1,2,1,6 9 0,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 07K27
100N 93
200N 752
400N 684392257455
1TR 1495
3TR 67123763930457483907809954099663213
10TR 7501191975
15TR 35724
30TR 03435
ĐB
970101
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
1,0 1 3,1
5 2 5,3,4
9,4,2,9,1 3 5
7,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2,5,9,9,7,3 5 2,5
9 6
0 7 4,5
8
9 3,5,3,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755