Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 28/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 93
250N 559
500N 307125787629
1TR 7583
2,5TR 42052838475794832345236798372323086
5TR 5856079183
10TR 55250
40TR 47528
ĐB
315683
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
7 1
5 2 9,3,8
9,8,2,8,8 3
4 7,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,2,0
8 6 0
4 7 1,8,9
7,4,2 8 3,6,3,3
5,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 65
250N 800
500N 094366535909
1TR 7877
2,5TR 23750896878147059966354532592007042
5TR 9764140616
10TR 37642
40TR 79228
ĐB
666069
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,5,7,2 0 0,9
4 1 6
4,4 2 0,8
4,5,5 3
4 3,2,1,2
Chục Số Đơn vị
6 5 3,0,3
6,1 6 5,6,9
7,8 7 7,0
2 8 7
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 07
250N 197
500N 556754544818
1TR 2994
2,5TR 19957397110329252230125751114013591
5TR 8472623878
10TR 38963
40TR 30935
ĐB
849263
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 7
1,9 1 8,1
9 2 6
6,6 3 0,5
5,9 4 0
Chục Số Đơn vị
7,3 5 4,7
2 6 7,3,3
0,9,6,5 7 5,8
1,7 8
9 7,4,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 87
250N 908
500N 791089983137
1TR 1238
2,5TR 57395340923843637033957621719354342
5TR 2349641802
10TR 08092
40TR 87093
ĐB
950417
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,2
1 0,7
9,6,4,0,9 2
3,9,9 3 7,8,6,3
4 2
Chục Số Đơn vị
9 5
3,9 6 2
8,3,1 7
0,9,3 8 7
9 8,5,2,3,6,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 29/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 23
250N 416
500N 965631201715
1TR 8933
2,5TR 81727171229029886210368903702636895
5TR 0005051940
10TR 74210
40TR 39084
ĐB
525120
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,9,5,4,1,2 0
1 6,5,0,0
2 2 3,0,7,2,6,0
2,3 3 3
8 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,0
1,5,2 6
2 7
9 8 4
9 8,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 22/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 38
250N 931
500N 619771050980
1TR 0249
2,5TR 31410070231841094324441353355133641
5TR 6565811286
10TR 34325
40TR 25964
ĐB
070593
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1,1 0 5
3,5,4 1 0,0
2 3,4,5
2,9 3 8,1,5
2,6 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0,3,2 5 1,8
8 6 4
9 7
3,5 8 0,6
4 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 97
250N 630
500N 883508912350
1TR 3678
2,5TR 12959363247185830329450940656571736
5TR 4171867094
10TR 61133
40TR 24562
ĐB
159648
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
9 1 8
6 2 4,9
3 3 0,5,6,3
2,9,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,6 5 0,9,8
3 6 5,2
9 7 8
7,5,1,4 8
5,2 9 7,1,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755