Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 46
250N 488
500N 589831019550
1TR 1427
2,5TR 91191394007996867492967673209364208
5TR 5712606197
10TR 37351
40TR 66306
ĐB
714605
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 1,0,8,6,5
0,9,5 1
9 2 7,6
9 3
4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 0,1
4,2,0 6 8,7
2,6,9 7
8,9,6,0 8 8
9 8,1,2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 34
250N 368
500N 856921359567
1TR 7878
2,5TR 59796942104728683380362644932596527
5TR 5073893375
10TR 47762
40TR 45027
ĐB
036398
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0
6 2 5,7,7
3 4,5,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
3,2,7 5
9,8 6 8,9,7,4,2
6,2,2 7 8,5
6,7,3,9 8 6,0
6 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 96
250N 488
500N 934779508646
1TR 8063
2,5TR 42614830630034435773157426009805444
5TR 6909693345
10TR 01830
40TR 83816
ĐB
381981
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0
8 1 4,6
4 2
6,6,7 3 0
1,4,4 4 7,6,4,2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
9,4,9,1 6 3,3
4 7 3
8,9 8 8,1
9 6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 35
250N 330
500N 395490402400
1TR 2553
2,5TR 26261996043285177727458288049627634
5TR 1082748606
10TR 85943
40TR 34575
ĐB
355030
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4,0,3 0 0,4,6
6,5 1
2 7,8,7
5,4 3 5,0,4,0
5,0,3 4 0,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5 4,3,1
9,0 6 1
2,2 7 5
2 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 70
250N 368
500N 260696577928
1TR 9464
2,5TR 15042825346857486106944696193959050
5TR 2082321989
10TR 94429
40TR 40378
ĐB
244720
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,2 0 6,6
1
4 2 8,3,9,0
2 3 4,9
6,3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 7,0
0,0 6 8,4,9
5 7 0,4,8
6,2,7 8 9
6,3,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 19
250N 279
500N 616661173153
1TR 1124
2,5TR 14184237903475110439443249578814125
5TR 3337978976
10TR 99463
40TR 80343
ĐB
291616
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 9,7,6
2 4,4,5
5,6,4 3 9
2,8,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1
6,7,1 6 6,3
1 7 9,9,6
8 8 4,8
1,7,3,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 55
250N 167
500N 604222076971
1TR 0536
2,5TR 90354709718954437505069604023827991
5TR 4255144857
10TR 06025
40TR 76051
ĐB
529523
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,5
7,7,9,5,5 1
4 2 5,3
2 3 6,8
5,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5,0,2 5 5,4,1,7,1
3 6 7,0
6,0,5 7 1,1
3 8
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755