Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 52
250N 814
500N 298596819431
1TR 6578
2,5TR 56586313092770997043681733247342717
5TR 4893881618
10TR 63991
40TR 46247
ĐB
725475
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
8,3,9 1 4,7,8
5 2
4,7,7 3 1,8
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
8,7 5 2
8 6
1,4 7 8,3,3,5
7,3,1 8 5,1,6
0,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 56
250N 356
500N 552388004872
1TR 6066
2,5TR 00875729441542645424374766315280669
5TR 7928303641
10TR 18448
40TR 58606
ĐB
229333
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
4 1
7,5 2 3,6,4
2,8,3 3 3
4,2 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
7 5 6,6,2
5,5,6,2,7,0 6 6,9
7 2,5,6
4 8 3
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 37
250N 833
500N 991009090857
1TR 3793
2,5TR 24812012745636016754697006616334906
5TR 8841401286
10TR 23277
40TR 88904
ĐB
051442
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,0 0 9,0,6,4
1 0,2,4
1,4 2
3,9,6 3 7,3
7,5,1,0 4 2
Chục Số Đơn vị
5 7,4
0,8 6 0,3
3,5,7 7 4,7
8 6
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 09
250N 676
500N 725098797905
1TR 3343
2,5TR 77545118812375557082843928573537917
5TR 6268936338
10TR 93687
40TR 60719
ĐB
517422
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,5
8 1 7,9
8,9,2 2 2
4 3 5,8
4 3,5
Chục Số Đơn vị
0,4,5,3 5 0,5
7 6
1,8 7 6,9
3 8 1,2,9,7
0,7,8,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 98
250N 288
500N 518632117358
1TR 4623
2,5TR 62990977574311751659471741998720573
5TR 0770472501
10TR 94393
40TR 16539
ĐB
288648
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,1
1,0 1 1,7
2 3
2,7,9 3 9
7,0 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8,7,9
8 6
5,1,8 7 4,3
9,8,5,4 8 8,6,7
5,3 9 8,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 25
250N 493
500N 511536319334
1TR 9579
2,5TR 14184360743929725331033366041192149
5TR 4321233240
10TR 06731
40TR 84329
ĐB
645366
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,3,1,3 1 5,1,2
1 2 5,9
9 3 1,4,1,6,1
3,8,7 4 9,0
Chục Số Đơn vị
2,1 5
3,6 6 6
9 7 9,4
8 4
7,4,2 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 40
250N 178
500N 016828120482
1TR 5765
2,5TR 26779146823323361033170998348316241
5TR 9343553438
10TR 19714
40TR 09089
ĐB
413781
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,8 1 2,4
1,8,8 2
3,3,8 3 3,3,5,8
1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5
6 8,5
7 8,9
7,6,3 8 2,2,3,9,1
7,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755