Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Định - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 18
250N 944
500N 413186122352
1TR 1842
2,5TR 16729055415561617285954337055775716
5TR 2818531491
10TR 96695
40TR 76538
ĐB
337142
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,4,9 1 8,2,6,6
1,5,4,4 2 9
3 3 1,3,8
4 4 4,2,1,2
Chục Số Đơn vị
8,8,9 5 2,7
1,1 6
5 7
1,3 8 5,5
2 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 31
250N 237
500N 892161477397
1TR 0764
2,5TR 50992296656063317933106207570473797
5TR 1013235319
10TR 87567
40TR 57815
ĐB
532612
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
3,2 1 9,5,2
9,3,1 2 1,0
3,3 3 1,7,3,3,2
6,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,1 5
6 4,5,7
3,4,9,9,6 7
8
1 9 7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 36
250N 295
500N 046765252473
1TR 6357
2,5TR 00362329558393186015181509260945044
5TR 9801468684
10TR 36499
40TR 05379
ĐB
989287
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
3 1 5,4
6 2 5
7 3 6,1
4,1,8 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2,5,1 5 7,5,0
3 6 7,2
6,5,8 7 3,9
8 4,7
0,9,7 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 38
250N 403
500N 510589355137
1TR 3861
2,5TR 15453355415294591127284542249385849
5TR 6049956328
10TR 42231
40TR 05485
ĐB
017689
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
6,4,3 1
2 7,8
0,5,9 3 8,5,7,1
5 4 1,5,9
Chục Số Đơn vị
0,3,4,8 5 3,4
6 1
3,2 7
3,2 8 5,9
4,9,8 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 96
250N 634
500N 643964386466
1TR 7553
2,5TR 37214140502516695713640337273193892
5TR 8085470274
10TR 39826
40TR 68340
ĐB
816871
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
3,7 1 4,3
9 2 6
5,1,3 3 4,9,8,3,1
3,1,5,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4
9,6,6,2 6 6,6
7 4,1
3 8
3 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 27
250N 406
500N 035657410334
1TR 1195
2,5TR 74803720909795485615273294276130317
5TR 7602074406
10TR 17149
40TR 82544
ĐB
619986
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 6,3,6
4,6 1 5,7
2 7,9,0
0 3 4
3,5,4 4 1,9,4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,4
0,5,0,8 6 1
2,1 7
8 6
2,4 9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 26
250N 306
500N 184666441221
1TR 8009
2,5TR 60435584092508775455928052474241885
5TR 8238986726
10TR 78718
40TR 06257
ĐB
071656
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,9,5
2 1 8
4 2 6,1,6
3 5
4 4 6,4,2
Chục Số Đơn vị
3,5,0,8 5 5,7,6
2,0,4,2,5 6
8,5 7
1 8 7,5,9
0,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755