Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Định - 08/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 43
250N 415
500N 636358001311
1TR 6307
2,5TR 87612220556756300211440422216086249
5TR 9609154986
10TR 55306
40TR 95782
ĐB
242193
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,6
1,1,9 1 5,1,2,1
1,4,8 2
4,6,6,9 3
4 3,2,9
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
8,0 6 3,3,0
0 7
8 6,2
4 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 69
250N 239
500N 888912664364
1TR 7791
2,5TR 96637052161561124227345824239860553
5TR 7567124438
10TR 30257
40TR 42478
ĐB
044031
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,1,7,3 1 6,1
8 2 7
5 3 9,7,8,1
6 4
Chục Số Đơn vị
5 3,7
6,1 6 9,6,4
3,2,5 7 1,8
9,3,7 8 9,2
6,3,8 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 68
250N 134
500N 131818994528
1TR 9420
2,5TR 30859630832721173379134406332056824
5TR 8063965062
10TR 82039
40TR 60794
ĐB
113652
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0
1 1 8,1
6,5 2 8,0,0,4
8 3 4,9,9
3,2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,2
6 8,2
7 9
6,1,2 8 3
9,5,7,3,3 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 72
250N 388
500N 073247744508
1TR 4130
2,5TR 00172957559787810021761167690524274
5TR 7604097036
10TR 35432
40TR 14088
ĐB
246429
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,5
2 1 6
7,3,7,3 2 1,9
3 2,0,6,2
7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
1,3 6
7 2,4,2,8,4
8,0,7,8 8 8,8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 16
250N 358
500N 351220898498
1TR 2029
2,5TR 65177145347328359006209951379324049
5TR 5666751827
10TR 96030
40TR 75042
ĐB
341134
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1 6,2
1,4 2 9,7
8,9 3 4,0,4
3,3 4 9,2
Chục Số Đơn vị
9 5 8
1,0 6 7
7,6,2 7 7
5,9 8 9,3
8,2,4 9 8,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 16
250N 227
500N 410109811641
1TR 9713
2,5TR 38559173688857633259503899301108850
5TR 6323036570
10TR 91966
40TR 13023
ĐB
485958
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,7 0 1
0,8,4,1 1 6,3,1
2 7,3
1,2 3 0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,9,0,8
1,7,6 6 8,6
2 7 6,0
6,5 8 1,9
5,5,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 33
250N 652
500N 616201963381
1TR 4239
2,5TR 78049321881807270206147078743222471
5TR 0935255219
10TR 22449
40TR 96717
ĐB
131735
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
8,7 1 9,7
5,6,7,3,5 2
3 3 3,9,2,5
4 9,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2
9,0 6 2
0,1 7 2,1
8 8 1,8
3,4,1,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755