Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 07/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 87
250N 908
500N 791089983137
1TR 1238
2,5TR 57395340923843637033957621719354342
5TR 2349641802
10TR 08092
40TR 87093
ĐB
950417
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,2
1 0,7
9,6,4,0,9 2
3,9,9 3 7,8,6,3
4 2
Chục Số Đơn vị
9 5
3,9 6 2
8,3,1 7
0,9,3 8 7
9 8,5,2,3,6,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 29/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 23
250N 416
500N 965631201715
1TR 8933
2,5TR 81727171229029886210368903702636895
5TR 0005051940
10TR 74210
40TR 39084
ĐB
525120
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,9,5,4,1,2 0
1 6,5,0,0
2 2 3,0,7,2,6,0
2,3 3 3
8 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,0
1,5,2 6
2 7
9 8 4
9 8,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 22/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 38
250N 931
500N 619771050980
1TR 0249
2,5TR 31410070231841094324441353355133641
5TR 6565811286
10TR 34325
40TR 25964
ĐB
070593
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1,1 0 5
3,5,4 1 0,0
2 3,4,5
2,9 3 8,1,5
2,6 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0,3,2 5 1,8
8 6 4
9 7
3,5 8 0,6
4 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 97
250N 630
500N 883508912350
1TR 3678
2,5TR 12959363247185830329450940656571736
5TR 4171867094
10TR 61133
40TR 24562
ĐB
159648
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
9 1 8
6 2 4,9
3 3 0,5,6,3
2,9,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,6 5 0,9,8
3 6 5,2
9 7 8
7,5,1,4 8
5,2 9 7,1,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 08/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 79
250N 898
500N 203440967336
1TR 9783
2,5TR 88211902229705552001478409862649966
5TR 9665968741
10TR 82442
40TR 69623
ĐB
642864
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
1,0,4 1 1
2,4 2 2,6,3
8,2 3 4,6
3,6 4 0,1,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
9,3,2,6 6 6,4
7 9
9 8 3
7,5 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 67
250N 225
500N 909221413486
1TR 1539
2,5TR 08950786546244936693639053813912592
5TR 5352120317
10TR 47581
40TR 99299
ĐB
348464
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/02/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 5
4,2,8 1 7
9,9 2 5,1
9 3 9,9
5,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
2,0 5 0,4
8 6 7,4
6,1 7
8 6,1
3,4,3,9 9 2,3,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 21
250N 292
500N 781301305387
1TR 1961
2,5TR 53646350524226681277767094309115245
5TR 6288327152
10TR 79947
40TR 04761
ĐB
037760
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/01/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 9
2,6,9,6 1 3
9,5,5 2 1
1,8 3 0
4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 2,2
4,6 6 1,6,1,0
8,7,4 7 7
8 7,3
0 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755