Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 06/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 87
250N 305
500N 599954615900
1TR 3780
2,5TR 54057179021876961616934382808576426
5TR 1931756379
10TR 49650
40TR 47829
ĐB
749896
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,5 0 5,0,2
6 1 6,7
0 2 6,9
3 8
4
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7,0
1,2,9 6 1,9
8,5,1 7 9
3 8 7,0,5
9,6,7,2 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 29/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 00
250N 938
500N 684801384636
1TR 8302
2,5TR 23385020180842840435641000599230881
5TR 7014761044
10TR 12791
40TR 53124
ĐB
544167
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,2,0
8,9 1 8
0,9 2 8,4
3 8,8,6,5
4,2 4 8,7,4
Chục Số Đơn vị
8,3 5
3 6 7
4,6 7
3,4,3,1,2 8 5,1
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 18
250N 944
500N 413186122352
1TR 1842
2,5TR 16729055415561617285954337055775716
5TR 2818531491
10TR 96695
40TR 76538
ĐB
337142
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,4,9 1 8,2,6,6
1,5,4,4 2 9
3 3 1,3,8
4 4 4,2,1,2
Chục Số Đơn vị
8,8,9 5 2,7
1,1 6
5 7
1,3 8 5,5
2 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 31
250N 237
500N 892161477397
1TR 0764
2,5TR 50992296656063317933106207570473797
5TR 1013235319
10TR 87567
40TR 57815
ĐB
532612
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
3,2 1 9,5,2
9,3,1 2 1,0
3,3 3 1,7,3,3,2
6,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,1 5
6 4,5,7
3,4,9,9,6 7
8
1 9 7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 36
250N 295
500N 046765252473
1TR 6357
2,5TR 00362329558393186015181509260945044
5TR 9801468684
10TR 36499
40TR 05379
ĐB
989287
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
3 1 5,4
6 2 5
7 3 6,1
4,1,8 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2,5,1 5 7,5,0
3 6 7,2
6,5,8 7 3,9
8 4,7
0,9,7 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 38
250N 403
500N 510589355137
1TR 3861
2,5TR 15453355415294591127284542249385849
5TR 6049956328
10TR 42231
40TR 05485
ĐB
017689
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
6,4,3 1
2 7,8
0,5,9 3 8,5,7,1
5 4 1,5,9
Chục Số Đơn vị
0,3,4,8 5 3,4
6 1
3,2 7
3,2 8 5,9
4,9,8 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 96
250N 634
500N 643964386466
1TR 7553
2,5TR 37214140502516695713640337273193892
5TR 8085470274
10TR 39826
40TR 68340
ĐB
816871
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
3,7 1 4,3
9 2 6
5,1,3 3 4,9,8,3,1
3,1,5,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4
9,6,6,2 6 6,6
7 4,1
3 8
3 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755