Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 09
250N 676
500N 725098797905
1TR 3343
2,5TR 77545118812375557082843928573537917
5TR 6268936338
10TR 93687
40TR 60719
ĐB
517422
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,5
8 1 7,9
8,9,2 2 2
4 3 5,8
4 3,5
Chục Số Đơn vị
0,4,5,3 5 0,5
7 6
1,8 7 6,9
3 8 1,2,9,7
0,7,8,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 98
250N 288
500N 518632117358
1TR 4623
2,5TR 62990977574311751659471741998720573
5TR 0770472501
10TR 94393
40TR 16539
ĐB
288648
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,1
1,0 1 1,7
2 3
2,7,9 3 9
7,0 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8,7,9
8 6
5,1,8 7 4,3
9,8,5,4 8 8,6,7
5,3 9 8,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 25
250N 493
500N 511536319334
1TR 9579
2,5TR 14184360743929725331033366041192149
5TR 4321233240
10TR 06731
40TR 84329
ĐB
645366
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,3,1,3 1 5,1,2
1 2 5,9
9 3 1,4,1,6,1
3,8,7 4 9,0
Chục Số Đơn vị
2,1 5
3,6 6 6
9 7 9,4
8 4
7,4,2 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 40
250N 178
500N 016828120482
1TR 5765
2,5TR 26779146823323361033170998348316241
5TR 9343553438
10TR 19714
40TR 09089
ĐB
413781
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,8 1 2,4
1,8,8 2
3,3,8 3 3,3,5,8
1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5
6 8,5
7 8,9
7,6,3 8 2,2,3,9,1
7,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 41
250N 939
500N 938300068297
1TR 5660
2,5TR 39118594606762781154309348787128260
5TR 4520649292
10TR 13620
40TR 73965
ĐB
217426
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,6,2 0 6,6
4,7 1 8
9 2 7,0,6
8 3 9,4
5,3 4 1
Chục Số Đơn vị
6 5 4
0,0,2 6 0,0,0,5
9,2 7 1
1 8 3
3 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 28/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 93
250N 559
500N 307125787629
1TR 7583
2,5TR 42052838475794832345236798372323086
5TR 5856079183
10TR 55250
40TR 47528
ĐB
315683
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
7 1
5 2 9,3,8
9,8,2,8,8 3
4 7,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,2,0
8 6 0
4 7 1,8,9
7,4,2 8 3,6,3,3
5,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 65
250N 800
500N 094366535909
1TR 7877
2,5TR 23750896878147059966354532592007042
5TR 9764140616
10TR 37642
40TR 79228
ĐB
666069
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,5,7,2 0 0,9
4 1 6
4,4 2 0,8
4,5,5 3
4 3,2,1,2
Chục Số Đơn vị
6 5 3,0,3
6,1 6 5,6,9
7,8 7 7,0
2 8 7
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755