Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 02/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 00
250N 351
500N 565894523481
1TR 0617
2,5TR 94797875880266816750097633239618839
5TR 9412042310
10TR 88568
40TR 97400
ĐB
253908
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,2,1,0 0 0,0,8
5,8 1 7,0
5 2 0
6 3 9
4
Chục Số Đơn vị
5 1,8,2,0
9 6 8,3,8
1,9 7
5,8,6,6,0 8 1,8
3 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 23/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 70
250N 270
500N 279018592454
1TR 5629
2,5TR 70002439584386818058225486330690628
5TR 9201349026
10TR 81403
40TR 37955
ĐB
204425
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,9 0 2,6,3
1 3
0 2 9,8,6,5
1,0 3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 9,4,8,8,5
0,2 6 8
7 0,0
5,6,5,4,2 8
5,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 16/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 07
250N 294
500N 821706236267
1TR 6474
2,5TR 91865931660233968459571836081543355
5TR 4697761543
10TR 00755
40TR 87604
ĐB
383641
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4
4 1 7,5
2 3
2,8,4 3 9
9,7,0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
6,1,5,5 5 9,5,5
6 6 7,5,6
0,1,6,7 7 4,7
8 3
3,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 66
250N 982
500N 320415967063
1TR 6502
2,5TR 01989278486199378846763592027974567
5TR 1450499690
10TR 53429
40TR 73070
ĐB
817180
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,8 0 4,2,4
1
8,0 2 9
6,9 3
0,0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 9
6,9,4 6 6,3,7
6 7 9,0
4 8 2,9,0
8,5,7,2 9 6,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 02/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 34
250N 902
500N 409319446902
1TR 2711
2,5TR 72336918773324297733617718932890732
5TR 1586189018
10TR 77397
40TR 64644
ĐB
169189
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,2
1,7,6 1 1,8
0,0,4,3 2 8
9,3 3 4,6,3,2
3,4,4 4 4,2,4
Chục Số Đơn vị
5
3 6 1
7,9 7 7,1
2,1 8 9
8 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 26/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 285
500N 728403331036
1TR 2800
2,5TR 88289466412780808054267828413840773
5TR 1222927113
10TR 44133
40TR 92648
ĐB
097317
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8
4 1 3,7
9,8 2 9
3,7,1,3 3 3,6,8,3
8,5 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8 5 4
3 6
1 7 3
0,3,4 8 5,4,9,2
8,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 19/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 17
250N 914
500N 286326485929
1TR 2526
2,5TR 07785047373258322739761512414617303
5TR 2179486617
10TR 74110
40TR 15828
ĐB
346270
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 3
5 1 7,4,7,0
2 9,6,8
6,8,0 3 7,9
1,9 4 8,6
Chục Số Đơn vị
8 5 1
2,4 6 3
1,3,1 7 0
4,2 8 5,3
2,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755