Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 31/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 87022291
G.Sáu 169307843
G.Năm 731332601908177975084262
G.Tư 9466867841842567
G.Ba 194240561278426302963876387816
G.Nhì 3194449287
G.Nhất 40956
ĐB
88961
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,7,8,8
9,6 1 3,2,6
0,2,6,1 2 2,4,6
4,1,6 3
8,2,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 6
6,2,9,1,5 6 9,0,2,6,7,3,1
8,0,6,8 7 9,8
0,0,7 8 7,4,7
6,7 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 80879563
G.Sáu 073840164
G.Năm 545440679087210191179472
G.Tư 1785147430622264
G.Ba 203049569417344722163269667352
G.Nhì 6534558041
G.Nhất 59476
ĐB
19966
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 1,4
0,4 1 7,6
7,6,5 2
6,7 3
6,5,7,6,0,9,4 4 0,4,5,1
Chục Số Đơn vị
9,8,4 5 4,2
1,9,7,6 6 3,4,7,2,4,6
8,6,8,1 7 3,2,4,6
8 0,7,7,5
9 5,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 26423828
G.Sáu 979049813
G.Năm 983943303544684116181628
G.Tư 8776340046125452
G.Ba 055418970053672756533919312213
G.Nhì 8675464824
G.Nhất 88636
ĐB
67949
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,0
4,4 1 3,8,2,3
4,1,5,7 2 6,8,8,4
1,5,9,1 3 8,9,0,6
4,5,2 4 2,9,4,1,1,9
Chục Số Đơn vị
5 2,3,4
2,7,3 6
7 9,6,2
3,2,1,2 8
7,4,3,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 05431984
G.Sáu 556891491
G.Năm 915618590249692779022659
G.Tư 5509245135350484
G.Ba 252678200234364807460985002979
G.Nhì 8157919025
G.Nhất 66184
ĐB
97996
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,2,9,2
9,9,5 1 9
0,0 2 7,5
4 3 5
8,8,6,8 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0,3,2 5 6,6,9,9,1,0
5,5,4,9 6 7,4
2,6 7 9,9
8 4,4,4
1,5,4,5,0,7,7 9 1,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 67284112
G.Sáu 880237406
G.Năm 531285617613812983891776
G.Tư 6100496289934459
G.Ba 023907403202490497287792086355
G.Nhì 8166542261
G.Nhất 51335
ĐB
85576
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,9,9,2 0 6,0
4,6,6 1 2,2,3
1,1,6,3 2 8,9,8,0
1,9 3 7,2,5
4 1
Chục Số Đơn vị
5,6,3 5 9,5
0,7,7 6 7,1,2,5,1
6,3 7 6,6
2,2 8 0,9
2,8,5 9 3,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 26/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 17604190
G.Sáu 148330095
G.Năm 360692559511270360451826
G.Tư 4117864824451811
G.Ba 671895935620187853002764274897
G.Nhì 8774190868
G.Nhất 47122
ĐB
89675
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,3,0 0 6,3,0
4,1,1,4 1 7,1,7,1
4,2 2 6,2
0 3 0
4 1,8,5,8,5,2,1
Chục Số Đơn vị
9,5,4,4,7 5 5,6
0,2,5 6 0,8
1,1,8,9 7 5
4,4,6 8 9,7
8 9 0,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 19/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 99885204
G.Sáu 877990348
G.Năm 988079490301681351525895
G.Tư 6314755096364717
G.Ba 358578291707914804755511318084
G.Nhì 8910341915
G.Nhất 47600
ĐB
46285
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,5,0 0 4,1,3,0
0 1 3,4,7,7,4,3,5
5,5 2
1,1,0 3 6
0,1,1,8 4 8,9
Chục Số Đơn vị
9,7,1,8 5 2,2,0,7
3 6
7,1,5,1 7 7,5
8,4 8 8,0,4,5
9,4 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755